Flyktningteneste og tvungen migrasjon

Flyktningar, asylsøkjarar og immigrantar med fluktbakgrunn er ei heterogen gruppe. Problema som den enkelte har, krev ofte kompetanse utover eitt fagområde.

Tilsette i flyktningtenester og migrasjonshelse er velkomne på våre kurs og utdanningstilbod, samt å ta kontakt for konsultasjon og rettleiing. Vi kan arrangere kurs på bestilling, samt vere med å utforme kursopplegg i samarbeid med arbeidsplassen din. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift og vert arrangert fleire stader i regionen.

Vi tilbyr følgjande kurs for flyktningteneste og tvungen migrasjon

Rettleiarar og andre publikasjonar – Flyktningteneste og tvungen migrasjon

Nettsider – Flyktningteneste og tvungen migrasjon

Prosjekt og utdanning – Flyktningteneste og tvungen migrasjon

Kvar jobbar du?

Tilbake til oversikten

Tilbake