Kontakt og informasjon

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) er ein samarbeidspartnar­ for tenestene i region vest innanfor:

  • Sjølvmordsførebygging og sjølvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
  • Vald og seksuelle overgrep
  • Kriser og psykososial beredskap

Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper:

  • Faste eller tilpassa opplæringsprogram
  • Rådgjeving i enkeltsaker
  • Rettleiing i gruppe
  • Møteplassar for fagutveksling
  • Nettressursar

Vårt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland, og vi arbeider på tvers av etatar og sektorar. Helsedirektoratet er vår oppdragsgjevar, og vi er organisert som ei eining i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus.

Få nyhetsbrevet vårt tilsendt på e-post: 

Når du melder deg på e-postlista for å motta RVTS Vest sitt nyhetsbrev, samlar vi kun inn e-postadressa di, og vil kun nytte denne til å sende ut nyhetsbrev. E-postadressa di blir ikkje gitt vidare til nokon tredjepart (anna enn leverandøren som gjer nyheitsbrevtenesta mogeleg), og du kan når som helst melde deg av denne lista. Sjå elles vår personvernerklæring.

E-post: rvts@helse-bergen.no

Dersom du veit kven du kan kontakte om ei problemstilling, sjå kontaktinformasjon til våre tilsette. Elles kan du nytte e-postadressa over.

Postadresse

RVTS Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400, 5021 BERGEN 

Krigen i Ukraina

RVTS Vest tilbyr rådgjeving og konsultasjon til kommunar, spesialisthelsetenesta og andre hjelparar i samband med flyktningesituasjonen knytt til krigen i Ukraina.
Informasjon

Senterleiing

Kontakt og informasjon

Espen Rutle Johansson

Senterleiar
Mobil: 41 31 45 55
Kontakt
Kontakt og informasjon

Geir Olsen

Nestleiar / Områdeleiar vaksen
Mobil: 95 27 67 29
Kontakt
Kontakt og informasjon

Hanne Siri Austgulen

Områdeleiar / kommunikasjon og implementering
Mobil: 92 26 10 69
Kontakt