Digitale ressursar

Digitale ressursar
Podcast
RVTS Vest sin pocast tek opp ulike perspektiv og aktuelle saker innanfor våre temaområde.
Digitale ressursar
Fredagsfokus
45 minutt med fokus på dagsaktuelle saker frå media, relatert til RVTS Vest sine temaområde.
Digitale ressursar
Kunnskaps- og ressursportalar
Nettsider med informasjon om våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.
Digitale ressursar
Video
Pedagogiske videoar til bruk i undervisning, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.
Digitale ressursar

E-læring

E-læring knytt til våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Digitale ressursar

Kartleggingsverktøy

Ulike verktøy som kan nyttast i klinisk arbeid med råka og utøvarar.