Digitale ressursar

Podcast
RVTS Vest sin pocast tek opp ulike perspektiv og aktuelle saker innanfor våre temaområde.
Fredagsfokus
45 minutt med fokus på dagsaktuelle saker frå media, relatert til RVTS Vest sine temaområde.
Kunnskaps- og ressursportalar
Nettsider med informasjon om våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.
Video
Pedagogiske videoar til bruk i undervisning, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

E-læring

E-læring knytt til våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Kartleggingsverktøy

Ulike verktøy som kan nyttast i klinisk arbeid med råka og utøvarar.