Aktuelt

28
apr
Sticky Post
Septemberkonferansen 2021: Traumer og rus

Septemberkonferansen 2021 set søkelyset på traume og rus – veien inn og veien ut. Forskning viser at svært mange av dei som strevar med rus også har traumeerfaringar. For oss som hjelparar er det vanskeleg å skilje om det er rusen eller traumene som skapar dei største utfordringane for personen som treng hjelp. For å […]

Posted in: Aktuelt, Førebygging, Konferanse, narkotikarelatert død, Psykisk helse, Rus, Traume,
03
jun
Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Klinikk for Krisepsykologi og RVTS Vest inviterer til 12-dagers kurs om kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon. Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander. Symptombildet er ofte omfattende, […]

Posted in: Overgrep, Psykisk helse, Traume, Traumebehandling, Vold,
02
jun
Bryt voldsarven

Alternativ til Vold, Stavanger og RVTS Vest ønsker velkommen til todagers kursleiarkurs i metoden «Bryt Voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold». Kursa vert arrangert i Bergen 15. – 16. september og i Førde 22. – 23. september. Det har lenge vore fokus på tidleg avdekking av vald mot barn. Mange spør; Kva tilbod har vi til […]

Posted in: Aktuelt,
01
jun
Digital workshop om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald

Foto: Linda Xu / Unsplash Den 10. og 11. juni inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til workshop for tilsette i førstelina som møter unge utsett for negativ sosial kontroll og æresrelatert vald. – Seminaret er ekstra relevant for RVTS Vest sine medlemmer i dei regionale nettverkene mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vald og deira øvrige […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Sosial kontroll, Tvangsekteskap, Vold,
28
mai
Verdifullt å vere tett på tenestene

F.v: Dag Ø. Nordanger og Espen R. Johansson. Dag Nordanger ved RVTS Vest er ein av medlemmene i det nye «Barnevernutvalet», som skal jobbe for å betre kvalitet og rettstryggleik i barnevernet. – Ein representerer ikkje først og fremst seg sjølv i slikt arbeid, seier han.   Det er regjeringa, ved Barne- og familiedirektoratet som […]

Posted in: Aktuelt, Barn, omsorgssvikt, Psykisk helse, Traume, Unge,
26
mai
Ung, kriminell og utnytta

Den 12. oktober arrangerere RVTS eit nasjonalt nettseminar om ungdom utnytta til kriminalitet. Det er mykje fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særleg i samband med narkotika- og gjengkriminalitet. Det er uttrykt bekymring for at sårbar ungdom som fell utanfor skulesystemet eller veks opp i fattigdom vert rekruttert til å vere “løpegutar” for […]

Posted in: Menneskehandel, Psykisk helse, Unge,
20
mai
Digital nettverkssamling for psykologar i kommunen

Foto: Kristina Tripkovic / Unsplash RVTS arrangerer digital nettverkssamling for psykologar i kommunen. Tema er traume, kultur og migrasjon. RVTS’ane skal stimulere til samhandling og erfaringsutveksling mellom ulike oppfølgingsnivå, med særleg vekt på kommunalt nivå. Kommunepsykologane har ei viktig rolle i dette arbeidet og RVTS’ane ønsker å bidra både med arenaer for erfaringsutveksling og med […]

Posted in: Flyktninghelse, Integrering, Psykisk helse, Traume,

For tilsette

Søk