Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

21
sep
Stilling ledig i fagfeltet sjølvmordsførebygging

Vi søkjer ein erfaren fagperson med kjennskap til sjølvmordsførebyggande arbeid, arbeid med etterlatte og kriser og beredskap. RVTS Vest dekkjer fylka Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre områder; “Barn og unge”, “Vaksne” og  “Kommunikasjon og implementering”. Senteret skal samordne og styrke kompetansen […]

Posted in: Aktuelt, Kriser, Psykososial beredskap, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
20
sep
Kick-Off samling for «Endringsagenter» fra frivillige organisasjoner og berørte miljøer i Norge

Nylig arrangerte RVTS første samling for deltagerne på opplæringsprogrammet Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Oppæringen er for ansatte i frivillige organisasjoner og berørte miljøer, og over 30 deltagere fra hele Norge var nylig samlet i Bergen. Første samling hadde overskriften Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og tok for seg fenomen og prosessforståelse […]

Posted in: Aktuelt,
17
sep
Street-mentor Abdi

Hvordan kan man hjelpe andre når man ikke har mottatt hjelpen man har hatt behov for selv?  Det spør David Martinez, leder i Møhlenpris idrettslag (M.I.L). Gjennom M.I.L ønsker han å tilby flerkulturell ungdom med kort fartstid i Norge et fellesskap som kan være en naturlig erfaringsarena for empati, inkludering, ansvarstaking og utvikling av gode […]

Posted in: Aktuelt,
10
sep
18. november: Veterankonferanse i Bergen

Veteraner her i landet utgjør en stor gruppe bestående av innsatspersonell fra Forsvaret og politiet, som enten tjenestegjør eller har tjenestegjort i krigsområder. Mer enn 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Veteranene inkluderer alle aldersgrupper. En høy andel fortsetter i tjenesten etter hjemkomst, mens andre skal etablere […]

Posted in: Aktuelt,
07
sep
Ny runde mentoropplæring i 2022

Rekruttering av nytt kull til mentoropplæring om radikalisering og valdeleg ekstremisme er snart i gang. Mentoropplæringa skal skal utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med personar som: står i fare for å gå inn i ein radikaliseringsprosess har vore eller er ein del […]

Posted in: Aktuelt, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Psykisk helse, Radikalisering, Utenforskap, Voldelig ekstremisme,
02
sep
Septemberkonferansen 2021

RVTS Vest sin årlege konferansen om traume går av stabelen 9. – 10. september. Konferansekomiteen har hatt ei to år lang ventetid, og ser fram til å endeleg gjennomføre programmet, som i år foregår digitalt. Traume og rus – frå ulike vinklar – Vi har forsøkt å belyse temaet “traumer og rus” frå mange ulike […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Rus, Traume,

For tilsette

Søk