Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

24
nov
Fokus på veteranar og deira familiar

Nyleg arrangerte vi konferanse om veteranar og deira familiar i Bergen, kor kring 80 personar, både fagfolk og veteranar, deltok. Tidlegare generalløytnant i Forsvaret Robert Mood og seksjonsleiar i Vest politidistrikt Jarle Bjørke, var to av forelesarane under konferansen. Venke A. Johansen frå RVTS Vest tok ein prat med begge. Under er tekst og video […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging, Traume, Veteran,
23
nov
Digitalt lanseringsseminar: Kunnskapsmoduler om rus og vold

RVTS’ene og Korus’ene har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et program for økt kompetanse på rus- og voldsproblematikk. 16. desember arrangerer RVTS Vest, KORUS Bergen og KORUS Stavanger et digitalt lanseringsseminar hvor målgruppe er behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen. Opplæringsprogrammet Kompetanseutvikling rus og vold, består av 7 kunnskapsmoduler hvor tre av […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Rus, Vold,
22
nov
Podcast: Barn og sjølvmord

Illustrasjonsfoto: Nicolò Canu / Unsplash I denne episoden av podcasten Kunsten å leve, vert Annie Norevik frå RVTS Vest intervjua. Annie Norevik er spesialrådgjevar og psykiatrisk sjukepleiar ved RVTS Vest, og snakkar i denne podcasten om barn og sjølvmord. “Kunsten å Leve” er ein podcast laga av psykologspesialist Anne Marita Milde (RKBU Vest), og helsesjukepleiar […]

Posted in: Aktuelt, Barn, barnesamtalen, etterlatte, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading, Skole,
19
nov
Adventskalender med musikkleikar

Musikkterapeut Gunn Karoline Fugle (t.v) har leikt mykje med barn og tilsette i Tusenfryd barnehage i Førde. Foto: Mediekollektivet – Det er kunnskapen om musikkleiken sitt utviklingsfremjande potensiale vi har teke med oss inn i utforminga av adventskalenderen. Det seier musikkterapeut Gunn Karoline Fugle, klinisk sosionom Inge Nordhaug og psykologspesialist Dag Nordanger. Saman med Tusenfryd barnehage […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse,
17
nov
Skadeleg innhald på nett

Kva treng tenestene meir kunnskap om når det gjeld barn, unge og skadeleg innhald på nett? RVTS har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å få meir kompetanse på skadeleg innhald om sjølvmord og sjølvskading for unge på nett. I den samanheng har vi laga ei spørjeundersøking som er sentral for deg som jobbar med barn […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
29
okt
Flyttet til 17. februar: Bruke snakkemedbarn.no i undervisning eller som ledd i kompetanseheving på egen arbeidsplass?

AVLYST/FLYTTET: 2. desember arrangerer vi digital samling for fagpersonar som ønsker auka kunnskap om undervisningsmuligheitene som ligg i nettportalen snakkemedbarn.no. Ny dato 17. februar 2022. Mange har tidlegare delteke på innføringskurs om barnesamtalar, knytt til nettsida snakkemedbarn.no, og samlinga 2. desember er eit tilbod til fagpersonar som i sin undervisning underviser om samtalar med barn […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,

For tilsette

Søk