Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

08
aug
Oppstart av ny runde basisdagar for Kriseteamskulen hausten 2022

Vi invitererer til fire basisdagar for Kriseteamskulen i 2022 og 2023. RVTS Vest har i ei årrekke arrangert Kriseteamskule for medlemmar av kommunale psykososiale kriseteam i Vestland og Rogaland. Vi starter opp ei ny runde med basisdager for denne populære utdanninga no i haust. Dagene vert gjennomført fire stadar i regionen; Scandic Forus, Scandic Kirkegata […]

Posted in: Kurskalender,
01
jul
23.09.22: Nasjonal mentornettverksamling

RVTS inviterer til nasjonal mentornettverkssamling i Bergen med tema «Forebygging av voldelig ekstremisme på tvers av hjelpeapparatet». Siden regjeringens nasjonale handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i 2014 har RVTS jobbet strategisk med kunnskapsutvikling, nettverksbygging og implementering av bærekraftige tilnærminger på feltet, herunder RVTS sin mentoropplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme som har utdannet over […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
01
jul
01.11.22: Mellom barken og veden

Den 1. november arrangerer RVTS Vest i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune en regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i Stavanger. Fokus for konferansen er Familiesystemer & generasjonsrelasjoner i en migrasjonskontekst. «I den kulturen mamma kommer fra, er det å oppdra en datter en form for risikosport», skriver statssekretær, Nancy Herz, i sin […]

Posted in: Kurskalender,
29
jun
28.10.22: Radikalisering og krig

Konspirasjonsteoriar, polarisering og ekstremisme i kontekst av krigen i Ukraina – hvordan påvirker det oss som samfunn og individer? 28. oktober 2022 invitererer RVTS til en konferanse i Tromsø om radikalisering og krig. Hovedforeleser er Sophia Moskalenko, klinisk psykolog og forsker ved Evidence-Based Cybersecurity Group, Georgia State University.

Posted in: Aktuelt, Krig, Kurskalender,
27
jun
Råd og ressursar etter masseskytinga i Oslo 25. juni

Mange er på ulike måtar råka av masseskytinga i Oslo natt til 25. juni. Vi har samla nokre råd og ressursar. Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo: Helsedirektoratet ber kommunene om å ivareta de direkte berørte og andre rammede etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni (Helsedirektoratet) Råd til helsetenester og frivillige: Råd til […]

Posted in: Aktuelt,
27
jun
Sjølvhjelp for flyktningar frå Ukraina

I samarbeid med Helse Bergen og Youwell har vi utvikla eit sjølvhjelpsprogram for ukrainske flyktningar. Målsettinga med programmet er å informere om moglege psykologiske reaksjonar og opplevingar som følgje av det å vere flyktning. Programmet inneheld også enkle øvingar og verktøy som kan vere til hjelp for å redusere stress og bearbeide vanskelege reaksjonar. Programmet er primært retta mot flyktningar, men […]

Posted in: Krig,

For tilsette

Søk