Aktuelt

16
apr
Sticky Post
Lanseringswebinar: Endringsagenter

Illustrasjon: Sedin Zunic 6. mai arrangerer RVTS lanseringswebinar om opplæringsprogrammet “Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold”. Oppdatering den 6. mai: Lenke til streaming er sendt til alle som har meldt seg på webinaret. Spørsmål? Kontakt oss på rvts@helse-bergen.no. Endringsagenter er et nasjonalt opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for […]

Posted in: avdekking, æresrelatert vold, Flyktninghelse, Helseskadelege tradisjonar, Integrering, Kjønnslemlesting, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Kultursensitiv, Psykisk helse, Sosial kontroll, Utenforskap, Vold, Vold i nære relasjoner,
02
mai
Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar med sjølvmordstankar?

Illustrasjonsfoto hentet fra Unsplash.com Kommunens helse- og omsorgstenester skal førebygge, avdekke, avverje og følge opp sjølvskading og sjølvmordsforsøk. RVTS Vest og Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer til digital fagdag om dette viktige temaet. Program: 09.00 – 09.25: Korleis kan ein førebygge sjølvmord og sjølvskading? Åse og Gudrun09.30 – 09.55: Kva gjer ein dersom ein […]

Posted in: avdekking, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading, Traume,
02
mai
Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar?

Illustrasjonsbilde hentet fra Unsplash.com RVTS Vest og Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer til digital fagdag om dette viktige temaet.På fagdagen vil du mellom anna få kunnskap om:- Korleis oppdage at nokon er i sjølvmordfare? Program: 12.30 – 12.55: Korleis kan ein førebygge sjølvmord og sjølvskading? Åse Mattson og Gudrun Austad13.00 – 13.25: Teieplikt og […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, Førebygging, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading, Skole, Traume, Unge,
28
apr
Septemberkonferansen 2021: Traumer og rus

Septemberkonferansen 2021 set søkelyset på traume og rus – veien inn og veien ut. Forskning viser at svært mange av dei som strevar med rus også har traumeerfaringar. For oss som hjelparar er det vanskeleg å skilje om det er rusen eller traumene som skapar dei største utfordringane for personen som treng hjelp. For å […]

Posted in: Aktuelt, Førebygging, Konferanse, narkotikarelatert død, Psykisk helse, Rus, Traume,
20
apr
Webinar: Kartleggingsverktøyet PROFESOR

PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. I februar gjennomførte vi årets første fagdag om kartleggingsverktøyet PROFESOR. Dagen vart raskt fullteikna og mange fekk ikkje muligheit til å delta. – Det er derfor gledelig å meddele at vi set opp ny fagdag om verktøyet. Dagen […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Førebygging, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd,
20
apr
Webinar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge

Foto: Daria Tumanova / Unsplash  26. mai blir det nytt webinar om grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Tidlegare i år arrangerte RVTS Vest fagdag om bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge. Over 3000 personar fekk med seg fagdagen og tilbakemeldingane har vore gode. Cathrine […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, Førebygging, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Skole,

For tilsette

Søk