Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

13
sep
RVTS-konferansen: Trygge fagfolk gjennom 15 år

I år fyller dei fem regionale RVTS-sentra 15 år! I desse åra har vi jobba for å gjere dyktige fagfolk endå betre, og styrke kompetansen om vald, traume og sjølvmordsforebygging. […]

Posted in: Kurskalender,
05
sep
Ledig stilling som prosjektleiar: StimuLab-prosjekt for vaksne utsett for vald

Vi søkjer ein erfaren fagperson med kjennskap til prosjektarbeid, og erfaring frå arbeid med vaksne utsett for vald. Den tilsette skal leie eit nasjonalt StimuLab-prosjekt for tiltaksutvikling i TryggEst – […]

Posted in: Aktuelt,
31
aug
Ny veileder gir råd om håndtering av seksuell atferd hos barn

Den sylferske Barnehageveilederen som tar for seg forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd, hos førskolebarn, er nå tilgjengelig. Den vil være en nyttig veileder for ansatte i […]

Posted in: Aktuelt,
24
aug
Avlyst! Oppmerksom på sjølvmordstankar, OPS!

Den 14. september, 15. september og 11. oktober arrangerer vi OPS-kurs i samarbeid med RKBU Vest. OPS!-kurset er for alle over 18 år som ønsker å lære meir om korleis […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
18
aug
Kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

Kunnskapsmiljøene i Norge som jobber med vold og traumatisk stress styrker nå det faglige og strategiske samarbeidet. Ett av tiltakene er å etablere en norsk traumeforening; Norwegian Society for Traumtic Stress […]

Posted in: Aktuelt,
08
aug
Oppstart av ny runde basisdagar for Kriseteamskulen hausten 2022

Vi invitererer til fire basisdagar for Kriseteamskulen i 2022 og 2023. RVTS Vest har i ei årrekke arrangert Kriseteamskule for medlemmar av kommunale psykososiale kriseteam i Vestland og Rogaland. Vi […]

Posted in: Kurskalender,

For tilsette

Søk