Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

08
okt
Kriseteamskulen-basisdag 3

Denne hausten arrangerer vi basisdag 3 av kriseteamskulen i Skei, Bergen, Haugesund og Forus. Psykolog Reidar Thyhold skal førelese om psykososial førstehjelp ved kriser og dramatiske hendelser, medan spesialkonsulent Beate Gauden skal forelese om kulturkompetanse, kultursensitivitet og nyare traumekunnskap i møte med flyktningar som er ramma av kriser her eller i heimlandet. Program og påmelding […]

Posted in: Kriser, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,
23
sep
Skulen – ein arena for negativ sosial kontroll?

Friheten til å bestemme over eige liv er grunnleggande i vårt samfunn. Likevel ser vi fleire døme på korleis denne friheten for mange barn, unge og vaksne vert innskrenka og får store sosiale, pedagogiske og psykiske konsekvensar for elevar i skulen. Dette er samtidig eit samfunnsproblem som bryter med grunnleggande menneskerettar og barnekonvensjonen. Den 27. […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Skole, Sosial kontroll,
22
sep
Nytt webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. – Det er gledelig å meddele at vi set opp ny fagdag om verktøyet. Dagen vert gjennomført på Teams, kor vi systematisk går gjennom bakgrunn og bruk av verktøyet. Det vert lagt tilrette for dialog i chat, seier […]

Posted in: avdekking, Psykisk helse, risikovurdering, Skadelig seksuell atferd,
21
sep
Stilling ledig i fagfeltet sjølvmordsførebygging

Vi søkjer ein erfaren fagperson med kjennskap til sjølvmordsførebyggande arbeid, arbeid med etterlatte og kriser og beredskap. RVTS Vest dekkjer fylka Rogaland og Vestland og arbeider på tvers av etatar og sektorar. Senteret har rundt 20 tilsette fordelt i tre områder; “Barn og unge”, “Vaksne” og  “Kommunikasjon og implementering”. Senteret skal samordne og styrke kompetansen […]

Posted in: Aktuelt, Kriser, Psykososial beredskap, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
20
sep
Kick-Off samling for «Endringsagenter» fra frivillige organisasjoner og berørte miljøer i Norge

Nylig arrangerte RVTS første samling for deltagerne på opplæringsprogrammet Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Oppæringen er for ansatte i frivillige organisasjoner og berørte miljøer, og over 30 deltagere fra hele Norge var nylig samlet i Bergen. Første samling hadde overskriften Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og tok for seg fenomen og prosessforståelse […]

Posted in: Aktuelt,
17
sep
Street-mentor Abdi

Hvordan kan man hjelpe andre når man ikke har mottatt hjelpen man har hatt behov for selv?  Det spør David Martinez, leder i Møhlenpris idrettslag (M.I.L). Gjennom M.I.L ønsker han å tilby flerkulturell ungdom med kort fartstid i Norge et fellesskap som kan være en naturlig erfaringsarena for empati, inkludering, ansvarstaking og utvikling av gode […]

Posted in: Aktuelt,

For tilsette

Søk