Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

25
nov
Adventskalender med musikkleikar for små barn

Musikkterapeut Gunn Karoline Fugle (t.v) har leikt mykje med barn og tilsette i Tusenfryd barnehage i Førde. Foto: Mediekollektivet – Det er kunnskapen om musikkleiken sitt utviklingsfremjande potensiale vi har teke […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse,
19
nov
To tema vi må snakke meir om: Kvinner som utøver overgrep og seksualitet hos barn og unge

Nyleg hadde vi fagdag for konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep, kor konsultasjonsteama sjølv sto for gjennomføring og innhald.   Dagen var innleia av NOK.-senteret i Bergen som satt søkelyset på […]

Posted in: Aktuelt,
07
nov
29.11.22: Radikalisering til høgreekstremisme på sosiale mediaplattformar

Interessert i meir kunnskap om forebygging av radikalisering til høgreekstremisme på sosiale media-plattformar? 29. november arrangerer RVTS Vest, Bergen kommune og Vest politidistrikt eit seminar om dette, med fokus på […]

Posted in: Kurskalender,
02
nov
11.01.23: Oppmerksom på sjølvmordstankar, OPS!

11. januar arrangerer vi OPS-kurs i samarbeid med RKBU Vest. OPS!-kurset er for alle over 18 år som ønsker å lære meir om korleis oppdage menneske med sjølvmordstankar, og sørge […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,
02
nov
30.03.23: Webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

RVTS Vest og Statens Barnehus Bergen arrangerer webinar om kartleggingsverkøyet PROFESOR. PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. – På […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, Kurskalender, Psykisk helse, Skadelig seksuell atferd,
26
okt
Kompetanseprogram: Bli ein grupperettleiar

Vi inviterer til eit kompetanseprogram om prosessrettleiing i politiet eller på akuttavdelinger innen spesialisthelsetjenesten. RVTS Vest får ofte førespunader om å bidra med grupperettleiing for å forebygge og redusere langvarige […]

Posted in: Aktuelt, Kurskalender,

For tilsette

Søk