Undervisning

Treng arbeidsplassen din oppdatert kunnskap? Vi tilbyr undervisning om vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Konsultasjon

Vi gir konsultasjon og rettleiing innanfor temaområda vald og traumer, psykososial beredskap, flyktninghelse og sjølvmordsførebygging.

Tenesteutvikling

Korleis bli betre i møte med brukarane? Gjennom formidling av kunnskap, utvikling av ferdigheiter og refleksjon kring haldningar, vert praksis forbetra.

Aktuelt

16
mai
Hjelp som nyttar i krig

Illustrasjonsfoto: Fredrik Solli Wandem, Unsplash Vi har snakka med veteranen Terje S. som har hatt fleire turar til Ukraina for å hjelpe med transport av mat og medisin til folk som treng det, både på grensa og inne i landet. I mange år har han reist til område med krig eller andre typar katastrofar for […]

Posted in: Aktuelt, Krig,
10
mai
23. mai: Nye utveier.no – frå fenomenforståing til handlingskompetanse

Utveier.no er ein digital ressurs til støtte og hjelp i forebyggande arbeid med radikalisering og valdeleg ekstremisme. Våren 2022 vart nettressursen relansert med nytt innhald, utsjånad og struktur. RVTS inviterer til digitalt lunsjseminar den 23. mai kl 11.30 – 12.15. Her vert det visning av “nye” utveier.no. Målet er å vise korleis utveier.no kan gi […]

Posted in: Arkiv,
02
mai
Kva treng barn og unge no?

Foto: David Rijvers 10. mai inviterer RVTS Vest til eit digitalt mini-seminar om å ta imot og ivareta barn og unge som har opplevd store belastningar med krig og flukt. Dette særleg med tanke på at det no kjem mange flyktningefamiliar frå Ukraina. Tema: Kva treng barn/unge som har erfart krig, farleg flukt og ankomst […]

Posted in: Arkiv, Krig,
29
apr
Gode erfaringar med sinnemeistringskurs for ungdommar

F.V: Elin-Marie Langeland og Beathe Engelsen frå Utekontakten i Bergen. Utekontakten i Bergen har gjennomført to rundar med gruppetilbud i Sinnemestringskurs for ungdommer, totalt fire grupper. Dei tilsette som driv gruppene er utdanna sinnemeistringsterapeutar frå forrige kull RVTS Vest arrangerte i Sinnemestring Brøsetmodellen. – I tillegg til gruppetilbodet, har vi også gjennomført nokre individuelle løp, […]

Posted in: Aktuelt,
27
apr
26.10.22: Webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

RVTS Vest og Statens Barnehus Bergen arrangerer webinar om kartleggingsverkøyet PROFESOR. PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. – På webinaret vert det ei systematisk gjennomgang av bakgrunn og bruk av verktøyet. Det vert lagt tilrette for dialog i chat, seier kurshaldarane Steinar Hvål og […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, Kurskalender, Psykisk helse, Skadelig seksuell atferd,
22
apr
Utveier.no i ny drakt

Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag/RVTS ØstFoto: Erik Ruud/RVTS Øst Utveier.no er til støtte og hjelp i forebyggingsarbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme. Nå er nettressursen relansert, med nytt innhold, utseende og struktur. Bredt forebyggingsarbeid kan forhindre utenforskap, radikaliseringsprosesser og voldelig ekstremisme. RVTS-ene arbeider forebyggende med temaet radikalisering og voldelig ekstremisme, og har som oppdrag å samarbeide tett med […]

Posted in: Aktuelt,

For tilsette

Søk