Fredagsfokus

Fredagsfokus er 45 minutt sending med relevante saker knytt til våre temaområde.

Med Fredagsfokus ønsker vi å sette i gang diskusjon og bidra til auka kunnskap om våre temaområde. I panelet er det alltid fagfolk frå RVTS Vest, av og til har vi invitert gjestar.

Live

Følg oss på Facebook, og få med deg neste fredagsfokus!

Live-sendinga kan også sjåast på rvtsvest.no/live og Vimeo. Du kan også høyre Fredagsfokus som podcast. Søk opp RVTS Vest eller Fredagsfokus.

Målgruppe

Alle som jobbar med, eller er interesserte i våre temaområde. Det er låg terskel for å delta då arrangementet er gratis og ope tilgjengeleg.  Fredagsfokus vert streama kvar fjerde fredag i månaden på vår FB-side (med unntak av ferie, då vil ein av og til flytte på dato). 

Takk for viktig Fredagsfokus i dag! Me samla kollegaer, tok morgonkaffien med dykk og fekk gode refleksjonar etterpå!

Sjåar av Fredagsfokus

 

Alle Fredagsfokus er også tilgjengelig som podcast.

Fredagsfokus
Traume og triggarar ut til folket!
Dato: 27. oktober 2023 I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Linda R. Kvalvik områdeleder/barnevernspedagog, RVTS Vest / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog, RVTS Vest
Se Fredagsfokus
Fredagsfokus
Vold og overgrep mot barn og unge øker. Virkelig!?
Dato: 22. september 2023 I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Julie F. Andreassen, spesialkonsulent, RVTS Vest/ Linda R. områdeleder barn og unge, RVTS Vest /Randi Mossefinn, spesialkonsulent, RVTS Vest
Se Fredagsfokus
Fredagsfokus
Jeg har mennesker til salgs!
Dato: 25. august 2023 I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Chiku Ali, spesialkonsulent, RVTS Vest / Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver, RVTS Øst
Se Fredagsfokus
Fredagsfokus
Utøvere av vold trenger også hjelp!
Dato: 16. juni 2023 I panelet: Elliot Kim Jørpeland, SLT-koordinator, Stavanger kommune / Steinar Hvål, psykologspesialist, RVTS Vest / Beate Gauden, spesialkonsulent, RVTS Vest/ Sanne Bach, psykologspesialist, RVTS Vest
Se Fredagsfokus
Fredagsfokus
Selvmordstanker – snakker menn om det?
Dato: 12. mai 2023 I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Thomassen, spesialkonsulent, RVTS Vest/ Annie Norevik, spesialkonsulent, RVTS Vest / Audun Pedersen, Bergen kommune
Se Fredagsfokus

I møte med ungdom som krenker seksuelt

Dato:

14. april 2023

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Kjersti Draugedalen, Ph.d. stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og Tønsberg kommune

 

Vi må snakke om voksne med seksuell interesse for barn

Dato:

17. mars 2023

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Linda Kvalvik, områdeleiar for Barn og unge, RVTS Vest / Jana Maack, psykolog, Det finnes hjelp/Sifer Nord

 

Minst 1 elev i hver klasse har ADHD!?

Dato:

3. februar 2023

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Linda Kvalvik, områdeleiar for Barn og unge, RVTS Vest / Beate Gauden, spesialkonsulent/pedagog, RVTS Vest


Alle har avvergeplikt!

Dato:

2. desember 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / John-Ingvard Kristiansen, Bufdir, TryggEst/ Geir Olsen, nestleiar, RVTS Vest / Cathrine Eide, psykologspesialist, Statens Barnehus Bergen

Back to school, back to reality. Blir barn og unge sjuke av litt ekstra fri?

Dato:

28. oktober 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Linda Thomassen, spesialkonsulent, RVTS Vest / Beate Gauden, spesialkonsulent/pedagog, RVTS Vest

Jeg elsker jobben min, men…

Dato:

30. september 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Reidar Thyholdt, psykolog, RVTS Vest / Tonje Luhr Dahl, RVTS Vest

Styggen på ryggen – eg skammar meg sånn og vil helst grave meg ned

Dato:

2. september 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog, RVTS Vest/ Reidar Thyholdt, psykolog, RVTS Vest / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Jeg har noe å si unnskyld for, men det er så vanskelig!

Dato:

24. juni 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog , RVTS Vest/ Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge/barnevernpedagog, RVTS Vest

Trygge barn gir bedre avhør

Dato:

6. mai 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog , RVTS Vest/ Cissel Økland, seniorrådgiver, Statens Barnehus Stavanger / Heidi Eriksen Losnedal, seniorrådgiver, Statens Barnehus Bergen

Kva treng familiar som kjem rett frå krigen?

Dato:

8. april 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Patrick O’Loughlin, psykologspesialist / Elisabeth Harnes, spesialkonsulent

Snakk med barn om krig!

Dato:

11. mars 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Astrid Mohus, psykologistudent / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Herregud, er alt traumer no?!

Dato:

18. februar 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Dag Nordanger, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

De sa jeg ikke var egnet til å være mamma

Dato:

21. januar 2022

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Å jul med din glede?

Dato:

17. desember 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, pskologspesialist / Sylvia Haukanes, spesialkonsulent, kommunikasjon

Serr? Skal lærere drive terapi også nå?

Dato:

26. november 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Espen R. Johansson, senterleiar (RVTS Vest) og psykologspesialist

Afghanistan i krise. Hvordan møter vi afghanere i Norge?

Dato:

22. oktober 2021

I panelet:

Patrick O’Loughlin, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Solbjørg Marjala, Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen / Noory, Tolketjenesten

Å melde eller ikke melde. Det er spørsmålet!

Dato:

17. september 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Inge Nordhaug, klinisk sosiaonom / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog

«Har alle hatt en fin sommer?» Og andre dumme spørsmål

Dato:

20. august 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog

Rådebank. «Tøffe gutter gråter ikke.» Eller?

Dato:

18. juni 2021

I panelet:

Annie Norevik, psykiatrisk sykepleier / Reidar Thyholdt, psykolog / Åse L. Mattson, psykolog / Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier

Tåler vi kampanje om overgrep mot barn midt i fredagstacoen?

Dato:

21. mai 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog

Sammen om smittevern. Aleine om smerten

Dato:

16. april 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog

«Ulven kommer»

Dato:

12. mars 2021

I panelet:

Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog