Fredagsfokus

Fredagsfokus er 45 minutt med relevante saker knytta til våre temaområde.

Med Fredagsfokus ønsker vi å sette i gang diskusjon og bidra til auka kunnskap om våre temaområde.

Målgruppe for Fredagsfokus er alle som er interesserte – og det er låg terskel for å delta då arrangementet er gratis og ope tilgjengeleg. 

Fredagsfokus vert streama kvar 4. fredag i månaden på vår FB-side (med unntak av ferie, då vil ein av og til flytte på dato). Følg oss på Facebook, og få med deg neste fredagsfokus!

Neste Fredagsfokus er 22. oktober.

Tema er: Afghanistan i krise. Hvordan møter vi afghanere i Norge nå?

Tidlegare fredagsfokus:

Fredagsfokus: Å melde eller ikke melde. Det er spørsmålet!

Dato: 17. september 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Inge Nordhaug, klinisk sosiaonom / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: "Har alle hatt en fin sommer?" Og andre dumme spørsmål

Dato: 20. august 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: Rådebank. "Tøffe gutter gråter ikke." Eller?

Dato: 18. juni 2021.

I panelet: Annie Norevik, psykiatrisk sykepleier / Reidar Thyholdt, psykolog / Åse L. Mattson, psykolog / Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier

Fredagsfokus: Tåler vi kampanje om overgrep mot barn midt i fredagstacoen?

Dato: 21. mai 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: Sammen om smittevern. Aleine om smerten

Dato: 16. april 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: "Ulven kommer"

Dato: 12. mars 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog