Fredagsfokus

Fredagsfokus er 45 minutt med relevante saker knytt til våre temaområde.

Med Fredagsfokus ønsker vi å sette i gang diskusjon og bidra til auka kunnskap om våre temaområde.

Målgruppe for Fredagsfokus er alle som er interesserte – og det er låg terskel for å delta då arrangementet er gratis og ope tilgjengeleg. 

Fredagsfokus vert streama kvar 4. fredag i månaden på vår FB-side (med unntak av ferie, då vil ein av og til flytte på dato). Følg oss på Facebook, og få med deg neste fredagsfokus!

Tidlegare fredagsfokus:

Fredagsfokus: Alle har avvergeplikt!

Dato: 2. desember 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / John-Ingvard Kristiansen, Bufdir, TryggEst/ Geir Olsen, nestleiar, RVTS Vest / Cathrine Eide, psykologspesialist, Statens Barnehus Bergen

Fredagsfokus: Back to school, back to reality. Blir barn og unge sjuke av litt ekstra fri?

Dato: 28. oktober 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Linda Thomassen, spesialkonsulent, RVTS Vest / Beate Gauden, spesialkonsulent/pedagog, RVTS Vest

Fredagsfokus: Jeg elsker jobben min, men.............

Dato: 30. september 2022 I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest/ Reidar Thyholdt, psykolog, RVTS Vest / Tonje Luhr Dahl, RVTS Vest

Fredagsfokus: Styggen på ryggen - eg skammar meg sånn og vil helst grave meg ned

Dato: 2. september 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog, RVTS Vest/ Reidar Thyholdt, psykolog, RVTS Vest / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Fredagsfokus: Jeg har noe å si unnskyld for, men det er så vanskelig!

Dato: 24. juni 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog , RVTS Vest/ Mette Garmannslund, psykologspesialist, RVTS Vest / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge/barnevernpedagog, RVTS Vest

Fredagsfokus: Trygge barn gir bedre avhør

Dato: 6. mai 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog , RVTS Vest/ Cissel Økland, seniorrådgiver, Statens Barnehus Stavanger / Heidi Eriksen Losnedal, seniorrådgiver, Statens Barnehus Bergen

Fredagsfokus: Kva treng familiar som kjem rett frå krigen?

Dato: 8. april 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Patrick O’Loughlin, psykologspesialist / Elisabeth Harnes, spesialkonsulent

Fredagsfokus: Snakk med barn om krig!

Dato: 11. mars 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Astrid Mohus, psykologistudent / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Fredagsfokus: Herregud, er alt traumer no?!

Dato: 18. februar 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Dag Nordanger, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Fredagsfokus: De sa jeg ikke var egnet til å være mamma

Dato: 21. januar 2022

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleiar barn og unge, barnevernkonsulent

Fredagsfokus: Å jul med din glede?

Dato: 17. desember 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, pskologspesialist / Sylvia Haukanes, spesialkonsulent, kommunikasjon

Fredagsfokus: Serr? Skal lærere drive terapi også nå?

Dato: 26. november 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Espen R. Johansson, senterleiar (RVTS Vest) og psykologspesialist

Fredagsfokus: Afghanistan i krise. Hvordan møter vi afghanere i Norge?

Dato: 22. oktober 2021

I panelet: Patrick O’Loughlin, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog / Solbjørg Marjala, Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen / Noory, Tolketjenesten

Fredagsfokus: Å melde eller ikke melde. Det er spørsmålet!

Dato: 17. september 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Inge Nordhaug, klinisk sosiaonom / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: "Har alle hatt en fin sommer?" Og andre dumme spørsmål

Dato: 20. august 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: Rådebank. "Tøffe gutter gråter ikke." Eller?

Dato: 18. juni 2021.

I panelet: Annie Norevik, psykiatrisk sykepleier / Reidar Thyholdt, psykolog / Åse L. Mattson, psykolog / Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier

Fredagsfokus: Tåler vi kampanje om overgrep mot barn midt i fredagstacoen?

Dato: 21. mai 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: Sammen om smittevern. Aleine om smerten

Dato: 16. april 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog 

Fredagsfokus: "Ulven kommer"

Dato: 12. mars 2021

I panelet: Steinar Hvål, psykologspesialist / Linda Kvalvik, områdeleder barn og unge, barnevernpedagog / Cathrine Eide, psykologspesialist / Beate Gauden, spesialkonsulent/spesialpedagog