Aktuelt

Bilde av Siv- Helen Haukanes og Per-Inge Skoglund.

Tryggare grupperettleiarar

Siv Helen Haukanes, sosialkonsulent, NAV Austevoll og Per-Inge Skoglund, ungdomsveileder/prosessveileder, NAV Bjørnafjorden. Opplæringa «Bli en gruppeveileder» skal gjere deltakarane tryggare på å handtere vanskelege situasjonar....
Sjå fleire ...