Aktuelt

Septemberkonferansen 2021: Traumer og rus
28apr

Septemberkonferansen 2021: Traumer og rus

Septemberkonferansen 2021 set søkelyset på traume og rus – veien inn og veien ut. Forskning viser at svært mange av dei som strevar med rus også har traumeerfaringar. For oss som hjelparar er det vanskeleg å skilje om det er rusen eller traumene som skapar dei største utfordringane for personen som treng hjelp. For å […]

Mentoropplæring om ­radikalisering og ­­voldelig ekstremisme
30jun

Mentoropplæring om ­radikalisering og ­­voldelig ekstremisme

RVTS Vest i samarbeid med SAMVER arrangerer mentoropplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme for Rogaland fylke, høsten 2021. SAMVER er en regional samordningsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble opprettet i 2016. Gruppen ledes av Stavanger kommune og består av kommunene Sola, Time, Sandnes og Randaberg, Rogaland Fylkeskommune, Sør-Vest politidistrikt, PST, kriminalomsorgen, RVTS Vest […]

Det niende kullet med mentorer ble utskolert i mai
25jun

Det niende kullet med mentorer ble utskolert i mai

RVTS Vest ønsker å gratulere våre mentorer som ble utskolerte som det niende kullet fra RVTS Vest’s nasjonale mentoropplæring i mai! I vår har vi kjørt en heldigital 9-dagers opplæring med deltakere fra Øygarden, Bergen, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Ulstein, Kristiansund, Lillestrøm, Trondheim, Skien, Porsgrunn, Ringsaker og Lindesnes. Mentorene har bakgrunn fra barnevern, politi, rus […]

«For å kjenne smerte må ein vite korleis det er å ikkje ha smerte»
25jun

«For å kjenne smerte må ein vite korleis det er å ikkje ha smerte»

«For å kjenne smerte må ein vite korleis det er å ikkje ha smerte» 26. juni er internasjonal dag til støtte for torturofre. Rolf Vårdal, som tidlegare jobba ved RVTS Vest, har lang erfaring frå arbeid med torturoverlevarar. Rolf er fysioterapeut og jobbar ved Senter for Migrasjonshelse i Bergen. – Å bygge ein relasjon over […]

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
25jun

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og RVTS Vest inviterer til introduksjonskurs med tema korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep. Vald og overgrep mot barn og unge er eit stort samfunnsproblem. Om lag 1 av 20 barn veks opp under forhold prega av vald. Å vekse opp med vald, overgrep og omsorgssvikt aukar […]

Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon
03jun

Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Klinikk for Krisepsykologi og RVTS Vest inviterer til 12-dagers kurs om kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon. Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn enklere traumetilstander. Symptombildet er ofte omfattende, […]

Bryt voldsarven
02jun

Bryt voldsarven

Alternativ til Vold, Stavanger og RVTS Vest ønsker velkommen til todagers kursleiarkurs i metoden «Bryt Voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold». Kursa vert arrangert i Bergen 15. – 16. september og i Førde 22. – 23. september. Det har lenge vore fokus på tidleg avdekking av vald mot barn. Mange spør; Kva tilbod har vi til […]

Se nyhetsarkiv