PROFESOR

PROFESOR

PROFESOR står for «Protective + Risk Observations For Eliminating Sexual Offense Recidivism», som på norsk kan oversettes til observasjon av beskyttende faktorer og risikofaktorer for å forebygge tilbakefall av grenseoverskridende seksuell atferd. PROFESOR er en strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og oppsummere beskyttende faktorer og risikofaktorer for ungdom og unge voksne (12–25 år) som har begått grenseoverskridende seksuelle handlinger. Fagfolk med god erfaring i arbeid med målgruppen, og med kompetanse knyttet til bruk av kartleggingsverktøy, vil kunne nyttiggjøre seg av verktøyet.

Muligheter for undervisning og opplæring vurderes fortløpende.

PROFESOR er oversatt til norsk av Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest) og Øystein Grov (Overlege, spesialist barne- og ungdomspsykiatri, Betanien BUP/V27), med tillatelse og samarbeid med Dr. James R. Worling. Norsk versjon er tilbakeoversatt, gjennomgått og godkjent av utvikleren. Allegro Språktjenester AS er benyttet i oversettelsesarbeidet.

Mer informasjon om PROFESOR finnes på nettsiden www.profesor.ca . PROFESOR er også tilgjengelig på engelsk, fransk og spansk.

SKÅRINGSASSISTENT

For å lette skåringsarbeidet er det utviklet en enkel skåringsassistent. Denne har vi oversatt til norsk og gjort tilgjengelig for nedlastning her.

  1. Last ned skåringsassistenten (Excel-dokument)
  2. Åpne Excel-dokument
  3. Ved behov kan navn og dato fylles ut.
  4. Overfør skåringsverdi for hver faktor ved å notere «X» i korresponderende kolonne for beskyttende, nøytral eller risiko.
  5. I toppteksten finnes to “advarsler” skrevet I rødt. «Advarslene» forsvinner når følgende to betingelser er innfridd: (1) kun én «X» er plottet for hver faktor og (2) alle faktorene er skåret.
  6. Når alle «X» er plottet korrekt, vises anbefalt kategori nederst til høyre.

Ingen data lagres eksternt ved bruk av skåringsassistenten. All informasjon ligger på lokal PC.

 

Brukerveiledning