PROFESOR

PROFESOR

  • er en strukturert sjekkliste for å identifisere beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuell atferd.
  • inneholder 20 faktorer med fokus på styrker, risiko og endringsmuligheter.
  • er velegnet for planlegging av form og intensitet på intervensjoner.
  • har som målgruppe unge og unge voksne (12 – 25 år).
  • har som målsetning å hjelpe den unge til en bedre relasjonell og seksuell helse.

Bruk av PROFESOR forutsetter

  • kunnskap om barns utvikling

  • erfaring med målgruppen

  • erfaring med bruk av kartleggingsverktøy

  • vilje til å øve

PODCAST

I en podcastepisode (2020) snakker oversetterne Steinar Hvål og Øystein Grov om oversettelsesarbeidet, begrepsbruken, bruksområder for PROFESOR.

Arbeidsgruppen

KANADISK PROFESOR

Verktøyet er utviklet av Dr. James Worling, Ph.D., C.Psych, (Canada) og er allerede oversatt til flere språk. Norsk versjon ble utgitt i 2020. Se kanadisk nettside for mer informasjon om bakgrunn. PROFESOR på andre språk er tilgjengelig på siden.

PROFESOR på 10 minutter!

I 2022 feiret RVTS-ene 15-års jubileum! Jubileet markerte vi med en fagkonferanse, med hele 5.000 påmeldte deltakere.

Presentasjon av kartleggingsverktøyet PROFESOR var satt opp som en parallellsesjon på konferansen. Hør hele presentasjonen her (10 min).

PROFESOR

KURS

RVTS-Vest holder digitale kurs om PROFESOR. Over 500 fagpersoner har allerede deltatt og tilbakemeldingene tilsier at digitale løsninger fungerer godt. 

Neste kurs er tirsdag 23. april 2024. Kurset er et samarbeid mellom RVTS Vest og Barnehuset i Bergen.

SEKSUELLATFERD.NO

For mer informasjon om håndtering av grenseoverskridende seksuelle handlinger kan du besøke seksuellatferd.no. Nettsiden er en ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.