PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har utøvd  grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Verktøyet er utviklet av Dr. James Worling, Ph.D., C.Psych, (Canada) og er allerede oversatt til flere språk. Norsk versjon ble utgitt i 2020.

RVTS-Vest arrangerer nye kurs om PROFESOR i 2022. Dato kommer.

Arbeidsgruppen

PROFESOR

 • PROFESOR er en strukturert sjekkliste for å identifiserer beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuelle handlinger.
 • Består av 20 dynamiske faktorer og har fokus på styrker og endringsmuligheter.
 • Er velegnet for planlegging av form og intensitet på intervensjoner.
 • Målgruppen er unge og unge voksne (12 – 25 år).
 • Målesetning er å hjelpe den unge til en bedre relasjonell og seksuell helse.

BRUKERVEILEDNING

En må gjøre seg kjent med brukerveiledningen. Brukerveiledningen inneholder viktig informasjon om norsk oversettelse, anvendelse av verktøyet og brukerkvalifikasjoner.

Bruk av PROFESSOR forutsetter blant annet:

 • Kunnskap om barns utvikling
 • Erfaring med målgruppen
 • Erfaring med bruk av kartleggingsverktøy
 • Vilje til å øve

SKÅRINGSASSISTENT

For å lette skåringsarbeidet er det utviklet en enkel skåringsassistent. 

 • Last ned og åpne skåringsassistenten (Excel-dokument).
 • Overfør skåringsverdier fra spørreskjema ved å markere «X» i kolonner for beskyttende, nøytral og risiko.
 • I toppteksten finnes to “advarsler” skrevet i rødt. «Advarslene» forsvinner når følgende to betingelser er innfridd: (1) kun én «X» er plottet for hver faktor og (2) alle faktorene er skåret.
 • Når alle faktorer er fylt ut, vises anbefalt kategori nederst til høyre.
 • Ingen data lagres eksternt ved bruk av skåringsassistenten. All informasjon ligger på lokal PC.

PODCAST

PROFESOR er oversatt av psykologspesialist Steinar Hvål (RVTS-Vest), overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Øystein Grov (Betanien BUP/V27) og psykologspesialist Helle Kleive (Betanien BUP/V27), i samarbeid med Dr. James Worling, Ph.D., C.Psych.

I denne podcastepisoden (2020) snakker Steinar og Øystein om oversettelsesarbeidet, begrepsbruken, bruksområder for verktøyet og en del om fagfeltet generelt. 

WWW.PROFESOR.CA

PROFESOR har en egen nettside hvor det finnes yttreligere opplysninger verktøyet. Her finnes PROFESOR på flere språk tilgjengelig for nedlastning, inkludert den enegelske originalversjonen. 

Videre er det mulig å sette seg inn i bakgrunn og rasjonale for hvorfor det var naturlig å utvikle PROFESOR.

Forskning, litteratur og klinisk erfaring som PROFESOR er bygget på, redegjøres for her.

FROKOSTWEBINAR

Redaksjonsgruppen til seksuellatferd.no arrangerer frokostwebinarer på Facebook hver 2. måned. I september 2020 var tema kartleggingsverktøyet PROFESOR og samtaleverktøyet Play it Right. Psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen (RVTS Øst) og psykologspesialist Steinar Hvål (RVTS Vest) sitter i panelet.

Frokostwebinaret inneholder presentasjon av verktøyene og på hvilken måte verktøyene er til hjelp i forebyggingsarbeid av seksuelle overgrep blant barn og ungdom. 

KURS

RVTS-Vest har holdt forskjellige kurs om PROFESOR. I 2021 er det gjennomført to digitale samlinger, med til sammen over 300 påmeldte. Tilbakemeldingene tilsier at digitale løsninger fungerer godt og bruk av break-out rooms for gruppediskusjoner og Mentimeter for innhenting av skåringer fra deltakerne fungerer bra.

Vi arrangerer nye kurs i løpet av 2022.

SEKSUELLATFERD.NO

For mer informasjon om håndtering av grenseoverskridende seksuelle handlinger kan du besøke seksuellatferd.no. Nettsiden er en ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.