Mobbing og sjølvmord

Mobbing kan føre til sjølvmord, det fins det fleire døme på. Dette kurset tek for seg konsekvensar av mobbing, og korleis fange opp signal på at eit barn blir mobba, med mål om å førebyggje at sjølvmord skjer.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

woman-1006100_1920
Dei siste åra har vi sette fleire døme på at mobbing har ført til sjølvmord.