Born som pårørande

Korleis skal vi forholde oss til barn som er pårørande?

“Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand.” (Helsedirektoratet sine nettsider)

Kontakt eitt av våre fagteam

mother-103311_1280
Kva må vi ta omsyn til i møte med barn som pårørande?