Temadagar om flyktningar

Vi driv jamnlege temadagar gjennom året. Hensikten med temadagane er å setje fokus på viktige problemstillingar knytta til arbeid med flyktningar. Kvar temadag inneheld undervising i eit relevant tema, utveksling av erfaringar og praksisnære diskusjonar.

Sjå vår kurskalender for oversikt over temadagar, eller kontakt fagteam flykninghelse og tvungen migrasjon.

SONY DSCSONY DSC

TemadagomflyktningarMånadene framover arrangerer vi følgjande temadagar

27.november vert det temadag i Sandnes om Eritrea og eritreere.  Vi har invitert Hirity M. Isaksen, som kjem frå Eritrea; ho er lærar i samfunnskunnskap, tolk og kurshaldar/ tverrkulturell lærar for IOM (International Organization for Migration). Meld deg på. 

5. desember er det temadag om Livet i asylmottak, sosiologisk og medisinsk perspektiv. Med Nidal Alkahlout og Ali Watti.  Meld deg på.

8. desember arrangerast temadag om Syria i Skei i Jølster. Det vert fokus på historie og kultur, årsaker til flyktningbølga vi no ser, samt viktige punkt å ta omsyn til i arbeid med syriske flyktningar. Ali Watti er førelesar. Meld deg på.

11. desember vert det  temadag i Sveio om Retur til Afghanistan: Hva går de tilbake til, hvordan påvirker konflikten dem her? Førelesar er Arne Strand, seniorforskar ved Chr. Michelsens Institutt. Meld deg på.