Nyare traumeforståing

Traumebevisst tilnærming. Kva bør vi vete i arbeid med barn, vaksne og familiar med flyktningbakgrunn.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon