Undervisning om bruk av tolk

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon