Portnerkurs

Å møte den sjølvmordsnære barn og unge. Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter som gjer dei betre i stand til å møte sjølvmordsnære.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

Foto under Creative Commons Zero-lisens.
Bli tryggare på å møte sjølvmordsnære barn og unge.