Traumebevisst tilnærming

Traumebevisste tilnærminger i arbeid med barn og familiar med flyktning/etnisk minoritetsbakgrunn.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon