Frå bekymring til handling

Er du bekymra for eit barn? Gjer noko med det.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

Gut
Om vi er bekymra for eit barn, må vi gjere noko med det.