Den viktige samtalen

Dette kurset handlar om samtalen som er så viktig å ta initiativ til, dersom ein er bekymra for eit barn. Korleis snakke med barn som har det vanskeleg?

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

guy-781483_1920
Vi må tørre å spørje.