Kultursensitivitet

JenteKultursensitivitet i arbeid med barn, vaksne og familiar med flyktning/etnisk minoritetsbakgrunn.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon