VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare

Dette er eit kurs om førstehjelp ved selvmordsfare. Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter slik at dei betre kan hjelpe mennesker i akutte sjølvmordskriser.

Les meir på VIVATselvmordsforebygging

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam sjølvmordsførebygging