Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord

Å miste nokon i sjølvmord er vanskeleg. Ein er ekstra sårbar som ung.
Å miste nokon i sjølvmord er vanskeleg. Ein er ekstra sårbarsom som ung.

Dette kurset handlar om å vere etterlatt etter sjølvmord, og kva ein må ta ekstra omsyn til når det gjeld barn og ungdom.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam sjølvmordsførebygging