Oppfølging av torturoverlevarar

Kva bør vi vite i møte med torturoverlevarar.

Er du interessert i dette kurset, kontakt fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon