Barne- og familievern

far og barnBarne- og familievernet utgjer eit sikkerheitsnett for born og familiar som lever under særs vanskelege tilhøve. Kompetanseheving for desse tenestene er ein viktig del av senteret sitt oppdrag.

Tilsette i barne- og familievernet er velkomne på våre kurs og utdanningstilbod, samt å ta kontakt for konsultasjon og rettleiing. Vi kan arrangere kurs på bestilling, samt vere med å utforme kursopplegg i samarbeid med arbeidsplassen din. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift og vert arrangert fleire stader i regionen.

Vi tilbyr følgjande kurs for barne- og familievern

Rettleiarar og andre publikasjonar – Barne og familievern

Nettsider – Barne- og familievern

Prosjekt og utdanning – Barne- og familievern

Kvar jobbar du?

Tilbake til oversikten

Tilbake