Forebygging av vald i kommunen – ressursside

Forebygging av vald i kommunen – ressursside

FOREBYGGING AV VALD I KOMMUNEN

Kommunar som ønsker råd og rettleiing i å forebygge, avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep, eller til sitt planarbeid mot vald i nære relasjonar, kan ta kontakt med oss.

Under finn du oversikt over rettleiarar, nettressursar og undervisningsprogram knytt til arbeid med forebygging av vald.

Rettleiarar og nettressursar

Undervisningsprogram og tiltak