Kriseteamskulen

Nytt løp med basisdager Høst 2023 / Vår 2024

Målgruppen er kommunale psykososiale kriseteam og alle andre interesserte som har formelle roller i hjelpearbeid av psykososial karakter.

Kriseteamskulen
Organisering og drift av kriseteamet
"Praktiske råd for organisering av teamets arbeid, arbeid når teamet er i innsats og når teamet treffes utenom dette. Om varsling, mobilisering og dokumentasjon." v/ psykolog Reidar Thyholdt. Fordypingstema: "teamets arbeid etter selvmord." v/ spesialkonsulent Linda Thomassen. Avholdes på Scandic Ørnen 03.11.23.
Kriseteamskulen
"Grunnleggende traumeforståelse" og "hva skjer med mennesker i krise"
"Grunnleggende traumeforståelse" v/ psykolog Reidar Thyholdt. «Kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt av hendelser» v/spesialpedagog Beate Gauden. Avholdes på Scandic Ørnen 05.12.2023.
Kriseteamskulen
«Psykososial førstehjelp» og «Teamets arbeid med flyktninger og flerkulturelle"
«Psykososial førstehjelp» v/ psykolog Reidar Thyholdt og «arbeid med flyktninger og flerkulturelle» v/ spesialpedagog Beate Gauden. Avholdes på Scandic Ørnen 06.02.2024.
Kriseteamskulen
«Belastninger for hjelpere»
«Belastninger for hjelpere» v/psykolog Reidar Thyholdt og «praktisk erfaring frå kriseteamarbeidet» og «møte med menneske i eksistensiell krise: frå innsjekk til utsjekk» med spesialkonsulent Nils Petter Hauge. Avholdes på Scandic Ørnen 11.04.2024. Klikk her for å gå til påmelding.

Det vert lagt stor vekt på at deltakarane får bli kjent med kriseteammedlemmar frå andre kommunar og organisasjonar, og får stille spørsmål og diskutere ulike sider ved arbeidet. Det vil vert også gjeve ut referansar til tilleggsmateriale av forskjellig slag.

Første del av dagene vil være forelesninger mens siste del av dagen vil være gruppediskusjoner og øvelser.

Tilleggsmateriell for tidlegare og noverande deltakarar på Kriseteamskulen.
Kontakt oss gjerne på rvts@helse-bergen.no om du har spørsmål eller kommentarer til Kriseteamskulen. 

Praktisk

Det er mogeleg å delta på alle eller utvalde dagar. 

Deltaking inkluderer lunsj og kostar 500 kroner per person, per basisdag. Ved påmelding av fem eller flere deltakere samtidig er det mulig å betale med faktura, send oss i så fall en mail om at dere ønsker dette. 

Kriseteamskulen går kun fysisk og det er ikkje mogeleg å delta digitalt.