Kriseteamskulen

Nytt løp med basisdager Høst 2023 / Vår 2024

Målgruppen er kommunale psykososiale kriseteam og alle andre interesserte som har formelle roller i hjelpearbeid av psykososial karakter.

Kriseteamskulen
Organisering og drift av kriseteamet
"Praktiske råd for organisering av teamets arbeid, arbeid når teamet er i innsats og når teamet treffes utenom dette. Om varsling, mobilisering og dokumentasjon." v/ psykolog Reidar Thyholdt. Fordypingstema: "teamets arbeid etter selvmord." v/ spesialkonsulent Linda Thomassen. Avholdes på Scandic Ørnen 03.11.23. Klikk her for å gå til påmelding.
Kriseteamskulen
"Grunnleggende traumeforståelse" og "hva skjer med mennesker i krise"
"Grunnleggende traumeforståelse" v/ psykolog Reidar Thyholdt. «Kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt av hendelser» v/spesialpedagog Beate Gauden. Avholdes på Scandic Ørnen 05.12.2023. Klikk her for å gå til påmelding.
Kriseteamskulen
«Psykososial førstehjelp» og «Teamets arbeid med flyktninger og flerkulturelle"
«Psykososial førstehjelp» v/ psykolog Reidar Thyholdt og «arbeid med flyktninger og flerkulturelle» v/ spesialpedagog Beate Gauden. Avholdes på Scandic Ørnen 06.02.2024. Klikk her for å gå til påmelding.

Det vert lagt stor vekt på at deltakarane får bli kjent med kriseteammedlemmar frå andre kommunar og organisasjonar, og får stille spørsmål og diskutere ulike sider ved arbeidet. Det vil vert også gjeve ut referansar til tilleggsmateriale av forskjellig slag.

Første del av dagene vil være forelesninger mens siste del av dagen vil være gruppediskusjoner og øvelser.

Tilleggsmateriell for tidlegare og noverande deltakarar på Kriseteamskulen.

Praktisk

Det er mogeleg å delta på alle eller utvalde dagar. 

Deltaking inkluderer lunsj og kostar 500 kroner per person, per basisdag. Ved påmelding av fem eller flere deltakere samtidig er det mulig å betale med faktura, send oss i så fall en mail om at dere ønsker dette. 

Kriseteamskulen går kun fysisk og det er ikkje mogeleg å delta digitalt.

Kriseteamskulen

Reidar Thyholdt

Psykolog
Mobil: 95 11 04 90
Kontakt