KRISETEAMSKULEN

Målgruppe

Kommunale psykososiale kriseteam og alle andre interesserte som har formelle roller i hjelpearbeid av psykososial karakter.

Innhald i basisdagar

Basisdag 1: Organisering og drift av kriseteamet
Forelesninger om lovverket som ligg til grunn for kriseteama. Praktiske råd for organisering av teamets arbeid, arbeid når teamet er i innsats og når teamet har møter og forbereder innsats. Representantar frå utvalde kriseteam vil fortelje om korleis dei organiserer seg og arbeider ved innsatser.
Meld deg på basisdag 1
Basisdag 2: «Grunnleggende psykososial førstehjelp» og «Kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt av hendelser»
«Grunnleggende psykososial førstehjelp» v/Reidar Thyholdt. «Kriseteamets arbeid når barn er rammet eller berørt av hendelser» v/spesialpedagog Beate Gauden. Første del av dagen vil være forelesninger mens siste del av dagen vil være gruppediskusjoner og øvelser. Avholdes på Forus 22.11, Haugesund 23.11, Bergen 29.11 og Skei 01.12.
Meld deg på basisdag 2
Basisdag 3: «Psykososial førstehjelp del 2» og «Arbeid med flyktninger og flerkulturelle
«Psykososial førstehjelp del 2» v/Reidar Thyholdt og «arbeid med flyktninger og flerkulturelle» v/Beate Gauden. Første del av dagen vil være forelesninger og siste del vil være gruppediskusjoner og øvelser. Avholdes på Forus 31.01, Haugesund 01.02, Bergen 07.02 og Skei 09.02.
Meld deg på basisdag 3
Basisdag 4: «Egenomsorg for teamets medlemmer» og «Teamets innsats etter selvmord»
«Egenomsorg for teamets medlemmer» v/Reidar Thyholdt og «Teamets innsats etter selvmord» v/spesialkonsulent Linda Thomassen. Første del av dagen vil være forelesninger mens siste del vil være gruppediskusjoner og øvelser. Avholdes april 2023, flere detaljer og påmeldingslenker kommer.
Påmelding kjem

Det vert lagt stor vekt på at deltakarane får bli kjent med kriseteammedlemmar frå andre kommunar og organisasjonar, og får stille spørsmål og diskutere ulike sider ved arbeidet. Det vil vert også gjeve ut referansar til tilleggsmateriale av forskjellig slag.

Påmelding til basisdag 1

Bergen 4.10.22 (fullt)

Forus 20.09.22

Haugesund 21.09.22

Skei i Jølster 06.10.22

Påmelding til basisdag 2

Bergen 29.11.2022 (fullt)

Forus 22.11.2022

Haugesund 23.11.22

Skei i Jølster 01.12.2022

Det er mogeleg å delta på alle eller utvalde dagar. Dersom ikkje din nærmaste undervisingsstad passar for din kalender, kan du delta på eitt av dei andre stadene.

Dersom fleire enn fem personar melder seg på samla kan vi sende faktura, og påmelding skjer via vår epost (rvts@helse-bergen.no). Merk: “Kriseteamskulen 2022/2023”

Deltaking inkluderer lunsj og kostar 500 kroner per person, per basisdag. Kriseteamskulen går kun fysisk og det er ikkje mogeleg å delta digitalt.

Kontakt

Reidar Thyholdt
Psykolog

Telefon: +47 95 11 04 90
E-mail: reidar.thyholdt@helse-bergen.no