Om RVTS Vest

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) skal vere ein samarbeidspartnar­ for tenestene i region vest innanfor:

  • Sjølvmordsførebygging og sjølvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
  • Vald og seksuelle overgrep
  • Kriser og psykososial beredskap

Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper:

  • Faste eller tilpassa opplæringsprogram
  • Rådgjeving i enkeltsaker
  • Rettleiing i gruppe
  • Møteplassar for fagutveksling
  • Nettressursar

Kloke handlingar spring ut av kunnskap, tryggleik og samhandling.

Vårt nedslagsfelt er Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og vi arbeider på tvers av etatar og sektorar. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift. Helsedirektoratet er vår oppdragsgjevar.

Få nyhetsbrev tilsendt på e-post:

[wysija_form id=”1″]

Når du melder deg på epostlista for å motta RVTS Vest sitt nyhetsbrev, samlar vi kun inn e-postadressa di, og vil kun nytte denne til å sende ut nyhetsbrev. E-postadressa di blir ikkje gitt vidare til nokon tredjepart, og du kan når som helst melde deg av denne lista.

Kontakt oss

Telefon: + 47 55 97 66 95
E-post: rvts@helse-bergen.no

Vi har ikkje fast telefontid, og oppmodar deg til å ta kontakt per e-post dersom du ikkje får kontakt på telefon.

Postadresse
RVTS Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400, 5021 BERGEN