Migrasjon og flukt

Menneske med flyktningbakgrunn har behov som varer mykje lenger enn media si merksemd.

I denne filmen ser me fleire faktorar i det nye vertslandet som påvirkar psykiske helse hos flyktningar. Om me vil hjelpa barn, må me spørja dei korleis det går med foreldra (og andre medlemmer av familien), og støtta gode meistringar i heile familien.   

  • Kvifor er det viktig å setja fokus på korleis det går med foreldra/familiemedlemmer til barn de arbeider med?
  • Kva kan de gjera i din kommune for å hjelpa barn og deira foreldre til å oppleve tilhørighet der dei bur?
  • Folk si merksemd endrar seg etter “nyhetens interesse” for flyktningestraumen, kan de samtala om kvifor det er slik?

©2023. RVTS Vest

Frå flukt til fellesskap er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring