Kultursensitivitet

Å forstå den andre er nøkkelen til trygghet og tillit i relasjonen. Kultursensitivitet handlar om å møte den andre med eit ope sinn, og å vera interessert i menneske som har ein annan kulturell bakgrunn enn deg sjølv.

Å byggja bru mellom deg og den andre, og vise at du vil den andre vel, er gode verktøy i møte med mennesker som har ein annan kulturell og/eller religiøs bakgrunn enn du har sjølv. Å erkjenne at du sjølv også har verdiar og forståing som kjem av din eigen oppvekst og kultur kan vera nyttig.  

Filmen er for alle som ynskjer støtte til korleis du kan bygge tillit og trygghet i relasjonen til andre. 

  • Reflekter litt over korleis din bakgrunn påvirkar dine valg, grenser og kommunikasjon med andre. 
  • Kjenn etter i kva situasjonar du kan kjenna deg trygg – og i kva situasjonar du kan verta utrygg, når du møter menneske som lever ganske så annleis enn det du gjer. 
  • Korleis kan du best mulig byggja tillit og trygghet for foreldre med annan kulturell bakgrunn? 
  • Kva skjer i deg når du leitar etter det som du kan ha felles med andre, meir enn å leita etter det som er ulikt? 

©2023. RVTS Vest

Frå flukt til fellesskap er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring