Foreldre=ressurs

Korleis kan me møta og samarbeida med foreldre med flyktningebakgrunn?

I filmen snakkar me om korleis foreldre er ein viktig del av ‘laget rundt barnet’ og at me kan støtta barnet si utvikling ved å inkludera foreldra. Me diskuterer ulike utfordringar foreldre med flyktningebakgrunn kan ha, og korleis me kan byggja relasjon og gje dei støtte. 

  • Fortel om eksempel på nyttig samarbeid med foreldre.
  • Korleis kan de leggja til rette for meir og betre samarbeid med foreldre med flyktningebakgrunn?
  • Kva hinder kan de sjå føre dykk i samarbeidet?
  • Kan de nevna nokre eksempel på viktig informasjon om barnet si tidlege utvikling og opplevingar som foreldre har delt med deg?

©2023. RVTS Vest

Frå flukt til fellesskap er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring