Å ta imot barn med flyktningebakgrunn

Korleis kan vi ta imot barn med flyktningebakgrunn best mogeleg? Det er mange opptatt av.  

Det er god mellommenneskeleg varme og omsorg folk flest treng. I denne filmen set vi fokus på korleis skule (og andre) kan få barn til å kjenne seg velkommen og inkluderte. Vi snakkar også om at vi treng å erkjenne kven dei er og kva de bringer med seg, samt understøtte deira meistringar.  

  • Korleis tar de imot nyankomne barn? Kva ekstra tiltak bør de ha når det gjeld barn som har flyktningebakgrunn?
  • Korleis gir det fysiske arbeidsmiljøet uttrykk for at mangfald, ulike kulturar og land er relevant og spennande? Kva kan der gjere for å ha eit synleg mangfald?
  • Gi nokre døme på aktivitetar frå ulike kulturar som kan delast i klasserom og ellers.
  • Kva delar av livet i Norge bør forklarast til barn, og korleis? 

©2023. RVTS Vest

Frå flukt til fellesskap er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring