Gode grep i skulen

Alle barn har rett på eit trygt og godt skulemiljø.

Elevar med fluktbakgrunn, eller som har foreldre med fluktbakgrunn, trenger å kjenna at dei vaksne er trygge, og at klassen og skulen er ein god plass å vera. Ein normaliserende skulekvardag er godt utgangspunkt. 

Filmen set fokus på korleis vi kan ha meir traumebevisste tilnærmingar, nemleg trygghet, relasjon og regulering i klasserommet. Vi ser på gode grep for å inkludera barn med flyktningebakgrunn. 

Vidare drøfter vi eksempel korleis vi kan hjelpa barn til å meistre sterke reaksjoner ved bruk av psykoedukasjon.  

  • Korleis byggjer de inn traumebevisste tilnærminger: trygghet, relasjon og regulering, i barnets kvardag no?
  • Kva gode grep såg de i filmen som de kunne prøvd ut?
  • Fortel til kollegaer om korleis det gjekk når de nytta meir psykoedukasjon i opplegget for barn.

©2023. RVTS Vest

Frå flukt til fellesskap er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring