Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam i Vestland

Generated by wpDataTables

Statens Barnehus Bergen:

Konsultasjonsteam ved bekymring for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd: 

Koordinator:  Heidi Losnedal
E-post: Heidi.losnedal63@gmail.comheidi.losnedal@politiet.no
Telefon: 412 16 213

Konsultasjonsteam i Rogaland

Generated by wpDataTables

Statens Barnehus Stavanger:

Konsultasjonsteam ved bekymring for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd: 

Koordinator: Cissel Økland
E-post: Cissel.Margrethe.Okland@politiet.no
Telefon: 51 84 30 00