Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Film om konsultsjonsteam

Denne filmen gir et praktisk eksempel på hvordan “reisen” fra bekymring til handling er, i møte med et kommunalt konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep.

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring