Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

I denne filmen får et praktisk eksempel på hvordan “reisen” fra bekymring til handling er, i møte med et kommunalt konsultasjonsteam om vold og seksuelle overprep.