Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep

Ressurser

Referanser

Referanser brukt på nettsiden:

  • Tonheim, M., Danielsen, H. & Jakobsen, R. (2019). Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam (nr. 16-2019, Evaluering av ordningen med konsultasjonsteam). NORCE.
  • Hafstad, G. S. & Augusti, E. M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. (Rapport 4/2019). NKVTS 
  • Johansen, V. A. & Dybsland, R. (2015). Evaluering av «Konsultasjonsteam-modellen i region vest» og prosjektet «Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge – økt kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå». RVTS. 

©2023. RVTS Vest

Nettsiden om konsultasjonsteam er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring