Ressursar i arbeid med å forebygge og avdekke overgrep

Magefølelsen må løftes opp fra magen til et bevisst refleksjonsnivå hvor vi tenker gjennom hva dette kan handle om. Det hjelper ikke barnet om magefølelsen forblir i magen.

Reidun Dybsland, barnevernpedagog og spesialkonsulent, RVTS Vest 

Under finn du ulike ressursar som kan vere nyttig i arbeidet med å forebygge og avdekke vald og overgrep.

Ressursar i arbeid med å forebygge og avdekke overgrep

Nettressursar (Veiledere, e-læring, kunnskapsportal)

Filmar

Undervisningsprogram/tiltak

Saker frå senteret

Emneknagger: seksuelle overgrep, skadelig seksuell atferd, overgrep