Trygg til handling versjon 1

Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Trygg til handling versjon 1

Nettsider og filmer

Gjesdal kommune bruker “Trygg til handling” i sitt arbeid med forebygging av vold og overgrep.

Trygg til handling versjon 1