Erfaringer fra Gjesdal kommune

Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Monica J. Bjerkreim

Oppvekstkoordinator

Vi drømte om å lage en opplæringspakke sammen med RVTS. Drømmen gikk i oppfyllelse og så langt har over 500 ansatte som jobber med barn og unge i Gjesdal fått opplæringen. Vi har blitt tryggere i å snakke med barn om vold og vi vet hvordan vi skal handle.

Vi takker RVTS for samarbeidet. Opplæringen har vært til stor hjelp for oss, og gir oss en viktig felles grunnplattform. Vi har økt kompetansen, men vi skal ikke slappe av. Vi skal fortsette å holde fokus, repetere og øve enda mer. Barn og unge trenger trygge voksne som har mot til å se, mot til å høre og mot til å handle.

Mari-Anne Haugsbakk

Rektor

Opplæringspakka sikra ei meir lik kompetanseheving i heile kommunen. Gjennom øvingar i ettertid har tilsette blitt betre og tryggare i dette viktige arbeidet. Det ser eg ved at dei er flinkare til å melde inn uro, setje ord på det og ta dei viktige samtalene sjølv. No ber dei om rettleiing, før ville dei at andre skulle ta over.

Kari Rosland Hadland

Barnehagestyrer

Alle barnehageansatte, også de som jobber aller tettest på barna i hverdagen, har fått samme type kunnskap og opplæring. Med et felles kompetansegrunnlag øker vi sjansen for at alle ansatte får større mot til å se og høre, og at vi handler raskere ved bekymring. De aller viktigste erfaringene fikk vi da vi jobbet med caser fra hverdagen. Her fikk vi øvd helt konkret på hvordan vi møter barn som forteller. Vi fikk også økt innsikt i hvordan vi selv reagerer på det barn sier. Til sammen er dette helt avgjørende for at vi skal lykkes i å møte barn på en god måte.

Fremover blir oppfølgingsarbeidet viktig. Det at alle barnehager har system som sikrer at nyansatte får tilbud om opplæringspakken, at alle ansatte får kontinuerlig påfyll, og at vi fortsetter å øve. 

Jone Haarr

kommunalsjef oppvekst

Det å tolke og forstå det vi ser, handler ofte om å ha kunnskap. Gjennom opplæringspakken har vi på en god måte økt kompetansen hos alle ansatte som jobber med barn og unge i Gjesdal. Det at ansatte har fått økt kompetanse til å forstå barns atferd i lys av den kunnskapen vi sitter på i dag, er meget viktig. Det at de ansatte også fikk øve på konkrete situasjoner i forbindelse med kompetanseløftet, fikk vi mange god tilbakemeldinger på. I Gjesdal er vi opptatt at alle ansatte skal ha mot og vilje til å handle når vi ser at barn/unge ikke har det bra.

Erfaringer fra Gjesdal kommune

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.