Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Gjesdal kommune tok initiativ til et samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å lage et opplæringsprogram for alle ansatte som jobber med barn og unge.

I samarbeid har vi utviklet et opplæringsprogram som består av to videomoduler med teori, eksempler og arbeidsoppgaver som skal bidra til refleksjon og handlingskompetanse hos ansatte.

Opplæringsprogrammet er i dag en del av Gjesdal kommune sitt arbeid for å forebygge, oppdage og gi tilbud til barn og familier som opplever vold.

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.