Idé og utvikling

Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Gjesdal kommune tok initiativ til et samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å lage et opplæringsprogram for alle ansatte som jobber med barn og unge.

I samarbeid har vi utviklet et opplæringsprogram som består av to videomoduler med teori, eksempler og arbeidsoppgaver som skal bidra til refleksjon og handlingskompetanse hos ansatte.

Opplæringsprogrammet er i dag en del av Gjesdal kommune sitt arbeid for å forebygge, oppdage og gi tilbud til barn og familier som opplever vold.

Idé og utvikling

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.