Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Filmer

Oppskriften for hjernens utvikling

En fem-minutters film for alle som omgås barn.

Hvordan traumer former hjernen

Film som viser de nevrobiologiske konsekvensene av tidlige traumer.

Har du en vond hemmelighet?

Informasjonsfilm for barn om overgrep #barnmåvite

Nettsider (Veiledere, e-læring, kunnskapsportaler)

SNAKKE

Samtalehjelp ved bekymring for barn

Skjermbilde (245)

seksuellatferd.no

Bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Vold i nære relasjoner

Veileder for helse- og omsorgsstjenesten

Vold og seksuelle overgrep

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

cactusnettverk.no

Kompetansenettverk om utviklingstraumer

jegvet.no

Læringsressurs for barnehage og skole

jegvilvite.no

Kunnskapsside om vold og overgrep

Redd Barnas verktøykasse

Kunnskap, tips og verktøy om å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, på alle arenaer der barn er.

dinutvei.no

Nasjonal nettportal om vold og voldtekt

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Nasjonal faglig retningslinje

Podkast

Podkast: Inge Nordhaug og Reidar Thyholdt

“Kva ser vi – kva gjer vi" i møte med barn vi er bekymret for?

Podkast: Linda Kvalvik og Reidar Thyholdt

Hvordan snakke med barn vi er bekymret for?

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.