Innhold og gjennomføring

Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Hvem er «Trygg til handling» for:

  • Offentlige tjenester som møter barn, unge og familiene deres
  • Voksne som jobber i idrettslag, frivillige organisasjoner etc.

Og ellers alle som møter barn og unge.

Formål:

I Norge er det barn og unge som lever med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Tidlig avdekking og hjelp har stor betydning for barn og familier. «Trygg til handling» vil skape engasjement og løfte frem betydningen av den viktige voksne, og bidra til at voksne får mer mot, ser mer, hører mer og handler mer. 

Gjennom «Trygg til handling» får du og din tjeneste: 

  • Kunnskap om hvilke konsekvenser vold, seksuelle overgrepog omsorgssvikt kan ha for barns utvikling
  • Trygghet til å samtale med barn
  • Trygghet til å handle

Gjennomføring:

«Trygg til handling» består av to moduler og et arbeidshefte.

Modul 1: Konsekvenser av vold og overgrep (35 minutter)

Modul 2: Samtaler med barn (1 t, 5 minutter)

For å få best mulig utbytte i tjenesten anbefaler vi at «Trygg til handling» gjennomføres i fellesskap. Modulene har blant annet treningsoppgaver og refleksjon inkludert i videofilmene. Det kan være lurt å sette av 3 timer til gjennomføringen, gjerne i felles fagtid. Slik gjorde de i Gjesal kommune.

Det vil også være nyttig om du som enkeltperson gjennomfører «Trygg til handling».

Innhold og gjennomføring

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.