Trygg til handling: Opplæringsmoduler

Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Modul 1: Konsekvenser av vold og overgrep (35 minutter)

En innføring i traumeforståelse, og hvordan vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt virker inn på barns utvikling.

Modul 2: Samtaler med barn (65 minutter)

En innføring i hva som åpner og lukker i samtale med barn, og hvordan voksne kan legge til rette for at barn skal få mulighet til å fortelle om sine erfaringer.

Trygg til handling: Opplæringsmoduler

Trygg til handling er utviklet av RVTS Vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna.