Traumebevisst omsorg

Kompetanseheving for leiarar og tilsette som i ulike sammenheng møter krenka/traumatiserte barn og unge (EMBO, barnevernsinstituasjoner etc.)

Illustrasjonsfoto: pixabay.com

Formålet med programmet er å gjere dei tilsette betre rusta i å gi riktig omsorg for sine brukarar. Tilsette og leiing skal få auka kunnskap om korleis best mogeleg forstå og møte krenka barn og unge.

Det skal vere ei innføring i, og trening på å forstå korleis atferd og kjensler kan vere uttrykk for smerte. Dei tilsette skal få auka handlingskompetanse knytt til å ivareta brukarar, bidra til stabilisering og smertelindring og til å fremje positiv utvikling.

Totalt inneheld programmet 8 undervisningsdagar, med inntil 3 rettleiingar til kvar eining (avdeling/institusjon). 

Traumebevisst omsorg

Steinar Hvål

Spesialkonsulent, psykologspesialist
Telefon: + 47 98 82 25 55