Undervisningsprogram

Lukka undervisning

Målgruppe: Deltakarar på undervisningsprogram tilpassa ei teneste (og ikkje tilknytta eit bestemt undervisningsprogram)

Gå til nettside

Endringsagenter.no

Endringsagenter som utgjør en forskjell i arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Målgruppe: Ressurspersoner som jobber med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i frivillige organisasjoner og i miljøer som man selv har tilhørighet til, for eksempel menigheter, trossamfunn.

Gå til nettside

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme

Målgruppe: Utekontakt, familievernkontor, barnevern, lærarar, politi m.fl

Gå til nettside
Alderdom med trygghet
Målgruppe: Heimeteneste og sjukeheim
Gå til nettside
Endringsagentar
Forebygging av kjønnslemlesting hos jentebarn
Gå til nettside
Endringsagenter.no
Nasjonalt opplæringstilbod om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald
Gå til nettside
Kriseteamskulen
Målgruppe: Kommunale psykososiale kriseteam og andre som har ei rolle i oppfølging av menneske i krise
Gå til nettside
Livet på timeplanen
Målgruppe: Tilsette i skulen
Gå til nettside
Mentorradikalisering.no
Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdeleg ekstremisme
Gå til nettside
Digitalt
Rusogvold.no
Målgruppe: Behandlarar, miljøpersonale og saksbehandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane
Gå til nettside
Sensorimotorisk psykoterapi Nivå 1
Målgruppe: Psykologer, leger eller 3-årig helsefaglig utdanning med relevant klinisk praksis eller videreutdanning.
Gå til nettside
Sinnemestring - Brøsetmodellen
Målgruppe: Tilsette i kommunale tenester innanfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntenesta og ungdom med aggresjonsproblem.
Gå til nettside
Traumebehandling i vest
Målgruppe: DPS og kommunal psykiatriteneste
Gå til nettside
Trygg - forebygging av vald
Målgruppe: Kommunar i region vest
Gå til nettside
Digitalt
Trygg til handling
Opplæringsprogram om vald og overgrep for alle som jobbar med barn og unge
Gå til nettside