For deg som jobber i skolen

Denne siden er under utvikling.

Mange norske skoler mangler verktøy for å håndtere barn og unge med risiko for psykisk uhelse, deriblant selvskading og selvmordsatferd.

Lærere kan erfare at psykiske vansker kan ha negativ påvirkning på elevenes læring og utvikling. Når man som lærer mangler verktøy kan man over tid utvikle tendenser på stress og utbrenthet. Både lærere og elever kan ha stort utbytte av å få økt kunnskap om hvordan forebygge selvmord og selvskading.

Holen & Waagene’s rapport fra 2014 avdekket at lærerne har god kjennskap til forhold som kan tyde på psykiske vansker, og hva som har betydning for elevenes psykiske helse.

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe systematisk med å forebygge psykiske vansker og fremme psykisk helse blant elevene, men få lærere oppgir at skolen faktisk arbeider på denne måten.

Forfatterne understreker at lærernes holdninger til psykiske vansker betyr mer for hvordan de arbeider med psykisk helse enn skolens generelle tilrettelegging.

Holdninger kan ha en sammenheng med grad av kunnskap og ferdigheter, og flere studier avdekker læreres behov for tilbud om kompetanseheving og støtte (kilder).

Portvaktkurset

Hvordan kjenne igjen og formidle hjelp til en selvmordsnær elev?

Dette er ett 6-timers kurs som kan deles opp. Kurset er beregnet på skolepersonell, samt barnevernsansatte og skolehelsetjenesten. Kurset er et portvaktkurs, med bakgrunn i anerkjent forskning innen selvmordsfeltet. Det gir deltagerne en grunnleggende innføring i selvmordsforebygging, samt ferdighetstrening i møte med selvmordsnære elever.

Mer informasjon om dette kurset: rvts@helse-bergen.no

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Kurset Førstehjelp ved Selvmordsfare er et to-dagers kurs som tilbys helsesøstre, sosialpedagogiske rådgivere og andre som står i en forsterket posisjon til å hjelpe selvmordsnære elever. Kurset gir en meget god basis for å veilede lærere som står i situasjoner med elever de er bekymret for.

Mer informasjon om dette kurset: www.vivatselvmordsforebygging.net

Film om samtale med selvmordsnær elev: