1: Utviklingstraumer og hvordan jeg tenker om barns reaksjoner

MULIGHETENE JEG FÅR GJENNOM HVORDAN JEG TENKER OM BARNS REAKSJONER

Utviklingstraumer og hvordan jeg tenker om barns reaksjoner

Innhold i kompetansepakke 1:

 • Vi trenger alle et faglig fundament å handle etter når vi blir usikre. Teori om utviklingstraumer kan være et slikt fundament for å trygge deg i din praksis.  
 • Våre verdier, holdninger og kunnskap påvirker vårt elevsyn og vårt språk når vi snakker om, og kommuniserer med barn. 

Gjennomføring:

Velkommen v/leder

 • Trygghet: Bli trygg på den teoretiske grunnforståelsen innen utviklingstraumer, bli bevisst mitt elevsyn, som felles grunnmur i arbeidet.
 • Forstå: Kjenne at jeg eier forståelsen av barns reaksjoner
 • Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner, kan eleven kjenne seg tryggere.

A: Fagfilm,  7 min 


Tema: Teoretisk forståelsesramme: Utviklingstraumer

Vi etablerer en forståelse for kva et traume er, og forklarer et utviklingsperspektiv på traumatisering. Du får også innblikk i hvilke konsekvenser traumer kan få for menneskers helse og fungering.   

Start video

Refleksjonsspørsmål individuelt. 5 min:

Du har nå lyttet til den teoretiske forståelsesrammen innen traumefeltet.  

 • Kan denne forståelsesrammen fungere som fundament for hvordan du forstår og møter barn i klasserommet? 
 • Kan dette faglige fundamentet hjelpe deg når du blir overveldet eller usikker i møte med barns reaksjoner? 

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe på 5 stk. 30 minutt 

Åpen refleksjon.  

 • Hvordan kan denne kunnskapen være en støtte for deg og dere i kollegiet?  
 • Hva oppleves vanskelig for deg/dere? 

Den yngste i gruppen passer på tiden. Den nest yngste passer på at alle får ordet. 

2 min stå opp og strekk ut 

🙂

B: Fagfilm, 5 min 


Tema: Barnesyn

Å eie et felles elevsyn som grunnlag for hvordan vi møter barns reaksjoner. 

Start video

Refleksjonsspørsmål individuelt 5 min:

Et positivt barnesyn er vesentlig for å kunne møte hvert enkelt barn på den måten som barnet har behov for. Et positivt barnesyn handler om å se alle barn som viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø.  

 • Hva trenger du for å holde fast i et positivt barnesyn, også i situasjoner der du blir utfordret?  
 • Har du noen mønstre som du gjentar ofte?  

 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt 

 • Barn trenger å bli møtt med varme, bli trodd på og bli tatt på alvor

 • Hvor vanskelig/lett er det for deg å eie og å handle ut fra et slikt elevsyn? 

Runde i gruppa, der hver forteller i 1 minutt hver. Ellers åpen refleksjon. 

 

Leder avslutter

Takk for i dag – lykke til med små endringer som over tid kan gjøre at barn får det bedre, og at du får det bedre på skolen. 

Forarbeid:   

Elevsynet er grunnmuren som kan gjøre alle voksne tryggere. Elevsynet oppsummerer en retning vi som skole tror på, det som skal veilede oss i best mulig retning når vi møter elever som f.eks utfordrer oss ved å være passive, utagerende eller lite tilgjengelige 

Case:

Gutt 11 år. Sier nesten ingenting i klassen, virker avvisende og tverr overfor deg. Du har forsøkt å nå inn, da “flerrer” han til deg. Dette skjer også når du ber han levere inn prøver eller huske gymklærne han ofte glemmer. Han går med hetten på hodet. Det irriterer deg, du har bedt ham utallige ganger ta den av. Du har skrevet 5 avvik i Compilo på hans adferd. Nå tenker du at du må finne på noe nytt, da det ikke har hjulpet.

Etterarbeid:

Individuell øvelse:

Neste gang du opplever en krevende situasjon i møte med en elev. Kan du tenke på å forandre noe i måten du møter hen på, hva du sier, hvordan du ser ut? Kan du puste ekstra med magen i situasjonen?

Lese artikkel:

Tilrettelegging av skolehverdagen for elever med traumer (Utdanningsnytt)

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

©2024. RVTS Vest

Laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring