Trygge fagfolk med traumekompetanse - For deg som jobber med barn, unge og familier

Innhold:

Trygge fagfolk med traumekompetanse består av fire kompetansepakker:

  1. Utviklingstraumer og hvordan jeg tenker om barns reaksjoner
  2. Mentalisering, triggere og stressreduksjon
  3. Reguleringsstøtte der det skjer
  4. Regulerende arbeidsmiljø og kritisk refleksjon

Under hver kompetansepakke er det introduksjonsmodul, caser, refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver og fagfilmer.

Gjennom hele kompetansehevingen holder vi fast i 3 parallelle prosesser: 

 
  • Det som skjer med deg, i deg, og mellom deg og eleven, deg og kollegaer (arbeidsmiljøloven)  
  • Det som skjer i eleven, med eleven og mellom eleven og deg (opplæringsloven)  
  • Det som skjer med de andre elevene og klassemiljøet (opplæringsloven)  

Mål:

©2024. RVTS Vest

Laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring