Kunnskapsgrunnlag

Artikler og bøker 

Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud Fagbokforlaget 2017 

Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring. Kaja Næss Johannesen og Ann-Karin Bakken. Gyldendal 2020 

Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. Ida Brandtzæg, Stig Torsteinsson, Guro Øiestad. Gyldendal.

Inkludering i møte med utfordrende atferd | Nye doktorgrader | UiB 

Hvordan få god praksis: Ha et godt barnesyn – Forandringsfabrikken 

Ditt barnesyn – Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (rvtsvest.no) 

– Ikke oppdra barnet. Oppdra deg selv – RVTS Sør (rvtssor.no) 

Vanskelige barn – eller barn som har det vanskelig? – RVTS Sør (rvtssor.no) 

https://fontene.no/nyheter/psykologspesialist–urolige-elever-er-ofte-utrygge-barn-6.47.651822.f7c6216b30  

Alle elever vil, og det er pedagogene som kan hjelpe dem å få det til (aftenbladet.no)

Gurid Askeland (2006). Kritisk reflekterende – Mer enn å kritisere og reflektere, Nordisk sosialt arbeid, nr 2, vol 26  

Øen, Kristian. (2023). Inkludering i møte med utfordrende adferd. Doktorgrad.  

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020) – Forandringsfabrikken 

 

Lederrollen: 

Slik skaper du trygge ansatte | BI 

Microsoft Word – Refleksjoner om læreprosesser – forelesning av Peter Hjort 171109.docx (kunnskapsbanken.net) 

Krav og forventninger til en rektor (udir.no) 

©2024. RVTS Vest

Laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring