3: Reguleringsstøtte der det skjer

Mulighetene jeg får gjennom å regulere meg selv i møte med elever som trenger Reguleringsstøtte

Reguleringsstøtte der det skjer

Innhold i kompetansepakke 3:

 • Reguleringsstøtte kan hjelpe både voksne og barn i relasjoner og situasjoner som utfordrer.
 • Hvilke muligheter som ligger i den voksnes evne til å regulerende seg selv.
 • Hvilke muligheter som ligger i å gi eleven gode regulerende erfaringer.


Program:

Velkommen v/leder

 
Leder leser måsetning: Kunnskap om reguleringsstøtte kan hjelpe den voksne til å forstå egne og andres reaksjoner i krevende situasjoner. Kunnskap om reguleringsstøtte, regulerende erfaringer og samregulering kan hjelpe læreren til å møte elevene med regulerende omsorg og bidra til at elevene får positive regulerende erfaringer.

Leder leser case/ eksempel på utfordrende klasseroms-situasjon 

Brage er 12 år. Brage sine foreldre står midt i et konfliktfylt samlivsbrudd. Dette fører til at han bekymrer seg mye for fremtiden og strever med konsentrasjonen på skolen. Brage sin adferd er blitt merkbart verre den siste tiden. Han framstår ofte uregulert og reagerer gjerne emosjonelt og aggressivt på henvendelser fra medelever og voksne i klasserommet. Dette gjør at han står på utsiden av det sosiale og faglige fellesskapet i klassen. Læreren er fortvilet over situasjonen, og ofte ender dette med at Brage sendes på gangen. I “kampens hete” glemmer de voksne hva han står i hjemme. Hva tror du han trenger for å kunne fungere og trives i klassen?

Introduksjon til film vises for alle 

I denne fagfilmen tar vi teoriene om reguleringsstøtte inn i klasserommet, inn i dialogen og inn i relasjonen og prøver å se hvordan vi voksne i praksis kan både være uregulert og regulert, og hvordan dette kan påvirke elevens regulering. Dette er ikke noe “quick fix”, det skjer gradvis i takt med den voksnes evne til å regulere seg selv i møte med utfordrende uttrykk hos elevene. Noen ganger trengs det at den voksne møter barnet trygt mange ganger før vi ser virkningen.  

A: Fagfilm,  8 min 


Tema: Reguleringsstøtte og regulerende erfaringer i klasserommet 

Kunnskap om mentalisering kan gi støtte til virksomme måter å både forstå og regulere barn på som gjør at de opplever seg trygge midt i det som oppleves utrygt eller vanskelig. Kunnskap om triggere og stress kan hjelpe oss i å ta trygge valg i møte med elever som utfordrer oss med sine sterke reaksjoner.

Start video

Beate Gauden, spesialpedagog/spesialkonsulent, RVTS Vest.

Refleksjonsspørsmål individuelt. 5 min:

 • Hvor stor bevissthet har du om hvordan dine reaksjoner kan regulere eleven du kommuniserer med?
 • Hva skjer i deg når du hører at du ved å absorbere stresset til barnet/den unge kan gi ro tilbake?

Lærende fellesskap. Drøfting i  gruppe på 5 stk. 30 minutt 

 • Ta en runde i gruppa først, der en og en deler med de andre i 1-2 minutt: Del egne refleksjoner om hvordan du tenker du bruker eller kan bruke reguleringsstøtte bevisst i møte med elever som skriker, kaster, slår mm
 • Åpen refleksjon om i hvilken grad dere “har troa” på at dette faktisk virker over tid. Kan du “lene deg til” dette teorigrunnlaget og forandre noe i dine egne reaksjoner for å gjøre elever tryggere og mindre aktiverte/uregulerte?

Yngste ansatt leder, eldste ansatt holder tiden.

2 min stå opp og strekk ut 

🙂

Introduksjon til film vises for alle 

God klasseledelse og trygg undervisning er god regulering. I denne fagfilmen skal dere få bli med oss inn i klasserommet4.trinn. Filmen viser hvordan en lærer som blir frustrert og overveldet kan bruke reguleringsstøtte som verktøy i krevende situasjoner, og hvordan vi kan reparere i dialogen med eleven i etterkant, samt søke veiledning hos kollega. 

Fagfilmer, 4 + 4 min. 


Tema: Jammen hvordan gjør vi det da? Regulerende kommunikasjon som nøkkel til forandring i situasjonen?

Start video
Start video

Refleksjonsspørsmål individuelt 5 min:

 • Hva skjer med klassemiljøet når læreren er stresset og uregulert?
 • Hva skjer med læreren når hun skal prøve å regulere seg selv?
 • Hva skjer med eleven når eleven opplever regulerende omsorg?
 • Hva skjer med klassemiljøet når læreren er bevisst sin klasseledelse og praktiserer reguleringsstøtte i klasserommet?

 

Lærende fellesskap. Drøfting i små grupper: 30 minutt:

Vi øver litt– for å kjenne på kroppen hvordan det kan kjennes ut når vi bruker reguleringsstøtte bevisst i møte med elever som utfordrer oss. Se vedlagt øvelse på word-dokument:

Leder avslutter

Vi vet at det er noen ganger svært truende situasjoner (bruk av kniv/slossing) hvor voksne ikke kan ta sjansen at på regulerende omsorg alene skal roe ned situasjonen. Noen ganger er det best at elevene går ut av rommet, andre ganger er det lurt at den truende eleven går ut. Det vi vet, er at voksnes eskalerende sinne sjelden har god effekt.  

Takk for engasjement og nysgjerrighet, takk for i dag! 

Forarbeid:   

Se filmer:

Oppskriften for hjernens utvikling, Dag Nordanger

Roe ned sinne, så barn kan kjenne seg trygge, Livetogsånn

 • Trygghet: Bli trygg på reguleringsstøtte og regulerende erfaringer.
 • Forstå: Erkjenne at hvordan jeg møter eleven påvirker hens reaksjoner.
 • Praksis: Erfare at når jeg forandrer mine reaksjoner først, kan eleven kjenne seg tryggere og de sterke reaksjonene kan gradvis avta.

Etterarbeid:

Vi ber deg prøve ut den regulerende dialogen neste uke. 

PS: HUSK å puste med magen! Det er regulerende i seg selv, det roer oss. Kroppen er hjernens beste hjelper. Til deg som har god erfaring med å møte elevers sterke uttrykk med regulerende kommunikasjon, lykke til med fortsettelsen!

Grensesetting som fremmer god utvikling – YouTube 

Å møte barns følelser – videoressurser fra RBUP (instructure.com) 

 

Tilleggsressurser:

Kunnskapsgrunnlag

Gå til kunnskapsgrunnlaget for opplæringen

©2024. RVTS Vest

Laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Illustrasjon: Karoline Furre

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring