Kursdagar om traume

Kursdagar om traume er eit kompetansehevingsprogram om barn og traume for PBU og kommunal barnevernteneste.

Programmet består av tre to-dagar samlingar med undervisning, samt rettleiing i grupper mellom kvar samling.

Kursdagar om traume

Patrick O’Loughlin
Teamleiar/psykologspesialist
Telefon: +47 47 23 83 77
Email: patrick.john.jose.oloughlin@helse-bergen.no