Driftsendringar ved RVTS Vest under pågåande pandemi

RVTS Vest er påvirka av den pågåande pandemien. Vi er tilgjengeleg for råd og rettleiing per telefon og Skype, og vi jobbar med ei løysing for undervisning i større grupper. Dere finner kontaktinformasjon til enkeltansatte og til senteret sitt felles inntak. Førespurnader vert behandla fortløpande, akutte saker har prioritet, mens lengre planlagte løp dessverre vil måtte vente til situasjonen er meir oversiktleg. Vi legg fortløpande ut nyttig informasjon på nettsida vår, på www.psykososialberedskap.no og i facebookgruppa Trygge fagfolk, kloke handlingar – også under “koronakrisa”

Vi har vurdert situasjonen som alvorleg nok til at det mest forsvarlege per i dag er å avlyse alle fysiske arrangement ut juni. Vi følger nøye med på utviklinga, og kjem tilbake med meir informasjon når det kjem endringar.

Informasjon, råd og hjelp i samband med korona

I ei tid kor fysiske møter er begrensa, har vi samla informasjon som kan vere relevant for våre målgrupper.

Gå til informasjon