Kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøy
PROFESOR (Norsk oversettelse)
Strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og oppsummere beskyttande faktorar og risikofaktorar for ungdom og unge vaksne (12–25 år) som har begått grenseoverskridande seksuelle handlingar.
Last ned verktøy
Kartleggingsverktøy
TANDEM
«Trauma and Development Education Monitor» er eit nettbasert spørjeskjema som måler traumekompetanse, meint for verksemder som drive kompetanseprogram på dette feltet.
Gå til nettside