Kampanje

Folkeopplysningskampanje om forebygging av sjølvmord

22. mai 2023 er det oppstart av folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland.
Kampanje
Folkeopplysningskampanje om forebygging av sjølvmord​
22. mai 2023 er det oppstart av folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland.​
Kampanje
Folkeopplysningskampanje om forebygging av sjølvmord
22. mai 2023 er det oppstart av folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland.

Kampanjen er initiert av Helsedirektoratet og retta mot befolkninga, samtidig som eit opplæringstilbod går ut til tilsette i kommunar, helseforetak, fastlegar og frivillige.

Landingsside for kampanjen er helsenorge.no/selvmordstanker, kor det er informasjon om sjølvmordstanker og sjølvmord, samt oversikt over kor ein kan få hjelp.

På denne nettsida finn du ressursar som kurs, rettleiarar og andre sentrale dokument og nettsider i arbeid med førebygging av sjølvmord.

VIVAT Selvmordsforebygging og RVTS Vest tilbyr jamnleg kurs om førebygging av sjølvmord:

I kampanjeperioden tilbyr RVTS Vest inntil 20 kurs til halv pris, «første mann til mølla prinsipp». Dette gjeld VIVAT-kursa «OPS! Oppmerksom på selvmordstanker» og «Førstehjelp ved selvmordsfare» (Les om kursa under).

Kontakt linda.thomassen@helse-bergen.no for å bestille kurs til halv pris i kampanjeperioden. 

RVTS Vest kan også tilby kurs om førebygging av sjølvmord tilpassa di teneste. Kontakt linda.thomassen@helse-bergen.no for å kunne avtale dette nærmere.

Kampanje
Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!
Kurset gir verktøy for å oppdage sjølvmordstankar og hjelpe personen til vidare hjelp.
Les om Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!
Kampanje
Førstehjelp ved selvmordsfare
Kurset gir kompetanse til å oppdage signal på sjølvmordstankar og gi førstehjelp ved sjølvmordsfare.
Les om Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurs, konferanse, webinar:

Kampanje
Selvmordstanker. Snakker menn om det?
Fredagsfokus er 45 minutter om et tema.
Les mer
Kampanje
Aktuellt e-læringskurs
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
(Tellende kurs for leger og psykologer) E-læringskurset er utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

For primærhelsetenesta:

Kampanje
Aktuellt e-læringskurs
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
(Tellende kurs for leger og psykologer) E-læringskurset er utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering
Kampanje
Film
Demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading
Filmen er laget av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
Demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading
Kampanje
Nettressurs
Selvskading i sosiale media
Selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier- hvordan møte barn og unge.
Gå til Selvskading-some.no
Kampanje
Nettressurs
Snakk om selvmord
Nettressurs som skal gjøre helsepersonell tryggere i samtaler om selvmord og selvskading gjennom økt kunnskap og bevisstgjøring.
Gå til Snakk om selvmord
Kampanje
Opplæringsprogram/nettressurs
Livet på timeplanen
En nettressurs for alle som ønsker mer kunnskap om forebygging av selvmord og selskading, men også et kompetanseprogram om forebygging av selvmord og selvskading for skolen.
Gå til Livet på timeplanen
Kampanje
Selvhjelpsverktøy
IFightDepression
iFightDepression er et gratis veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon.
Gå til IFightDepression
Kampanje
Opplæringsprogram
Alderdom med trygghet
Forebygging av vold og sjølvmord hos eldre for heimeteneste og sjukeheim.
Gå til Alderdom med trygghet

For spesialisthelsetenesta:

Kampanje
Film
Demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan
Filmen er laget av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).
Demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan
Kampanje
Film
Involvering av pårørende
Hvorfor og hvordan involveres pårørende ved behandling og oppfølging av personer med selvmordsproblematikk? (NSSF)
Involvering av pårørende

Rettleiar og planar:

Kampanje
Veileder
Kampanje
Regjeringens handlingsplan
Handlingsplan for forebygging av selvmord
Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025
Gå til handlingsplan
Kampanje
Kommunal handlingsplan
Kommunal handlingsplan: Sjølvmordsforebygging
Ei hjelp for kommunar til utarbeiding av kommunal handlingsplan om sjølvmord og sjølvskading
Kommunal handlingsplan