Kampanje

Folkeopplysningskampanje om forebygging av sjølvmord

I mai 2023 er det oppstart av folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland. Kampanjen er initiert av Helsedirektoratet og retta mot befolkninga, samtidig som eit opplæringstilbod går ut til tilsette i kommunar, helseforetak, fastlegar og frivillige.

På denne nettsida finn du ressursar som kurs, rettleiarar og andre sentrale dokument og nettsider i arbeid med førebygging av sjølvmord.

Hjelp og informasjon
Helsenorge.no
Informasjonsside om selvmordstanker og selvmord.
Gå til Helsenorge.no
Aktuell konferanse 31. mai 2023
Forebyggingsforum 2023
Selvmordsforebygging. Om barn og unges tilhørighet
Forebyggingsforum 2023
Aktuelt kurs 2. mai 2023
OPS!-kurs
Oppmerksom på sjølvmordstankar
Meld deg på OPS-kurs
Handlingsplan for forebygging av selvmord
Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025
Gå til handlingsplan
Kommunal handlingsplan: Sjølvmordsforebygging
Ei hjelp for kommunar til utarbeiding av kommunal handlingsplan om sjølvmord og sjølvskading
Kommunal handlingsplan
Livet på timeplanen
Ei ressursside for skulen om forebygging av sjølvmord og sjølvskading.
Gå til Livet på timeplanen
Alderdom med trygghet
Forebygging av vold og sjølvmord hos eldre for heimeteneste og sjukeheim.
Gå til Alderdom med trygghet

Følgande instansar er involvert i spreeing av kampanjen:

 • Vestland Fylkeskommune
 • Rogaland Fylkeskommune
 • Statsforvalteren Vestland
 • Statsforvalteren Rogaland
 • Regionalt brukerutvalg
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Stavanger
 • Helse Bergen
 • NSSF
 • Helsedirektoratet
 • RVTS Vest
 • Helse Vest
 • KS